Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 13. aprill 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Zika viiruse puhang (esitatud resolutsiooni ettepanek) (vt protokoll)
 4.Olukord Poolas (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Euroopa Ülemkogu 17. ja 18. märtsi 2016. aasta kohtumise järeldused ning ELi ja Türgi tippkohtumise tulemus (arutelu)
 6.Paremat õigusloomet käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe
 7.Pidulik istung - Portugal
 8.Presidentuuri teatis
 9.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 10.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 11.Hääletused
  11.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise taotlus EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu) (hääletus)
  11.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel (A8-0078/2016 - Andrey Novakov) (hääletus)
  11.3.Paranduseelarve projekt nr 1/2016: uus rahastamisvahend erakorralise toetuse andmiseks liidu territooriumil (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes) (hääletus)
  11.4.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes) (hääletus)
  11.5.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes) (hääletus)
  11.6.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes) (hääletus)
  11.7.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes) (hääletus)
  11.8.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes) (hääletus)
  11.9.Vastuväite esitamine kooskõlas kodukorra artikliga 106: toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamine (B8-0439/2016) (hääletus)
  11.10.EL muutuvas maailmas, mis on üha ühendatum, vaidlustatum ja keerukam (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete) (hääletus)
  11.11.ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamine ja läbivaatamine (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics) (hääletus)
  11.12.Zika viiruse puhang (B8-0449/2016) (hääletus)
  11.13.Olukord Poolas (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016) (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
  12.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise taotlus EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu)
  12.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: EGF/2016/000 TA 2016 – Tehniline abi komisjoni algatusel (A8-0078/2016 - Andrey Novakov)
  12.3.Paranduseelarve projekt nr 1/2016: uus rahastamisvahend erakorralise toetuse andmiseks liidu territooriumil (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes)
  12.4.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes)
  12.5.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes)
  12.6.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes)
  12.7.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes)
  12.8.Kontrollikoja liikme ametissenimetamine – Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes)
  12.9.Vastuväite esitamine kooskõlas kodukorra artikliga 106: toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamine (B8-0439/2016)
  12.10.EL muutuvas maailmas, mis on üha ühendatum, vaidlustatum ja keerukam (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete)
  12.11.ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamine ja läbivaatamine (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)
  12.12.Zika viiruse puhang (B8-0449/2016)
  12.13.Olukord Poolas (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 15.Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel - Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil (arutelu)
 16.Broneeringuinfo kasutamine (arutelu)
 17.2015. aasta aruanne Türgi kohta (arutelu)
 18.2015. aasta aruanne Albaania kohta (arutelu)
 19.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 20.2015. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (arutelu)
 21.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 22.Ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse (arutelu)
 23.Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestus (arutelu)
 24.VKE toetuskoefitsiendi läbivaatamine (arutelu)
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3143 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (12703 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika