Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 13. huhtikuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Zikaviruksen leviäminen (käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys): ks. pöytäkirja
 4.Puolan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Eurooppa-neuvoston 17.–18. maaliskuuta 2016 pidetyn kokouksen päätelmät ja EU:n ja Turkin huippukokouksen tulokset (keskustelu)
 6.Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä
 7.Juhlaistunto - Portugali
 8.Puhemiehen ilmoitus
 9.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 10.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 11.Äänestykset
  11.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu) (äänestys)
  11.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/000 TA 2016/ komission aloitteesta annettava tekninen tuki (A8-0078/2016 - Andrey Novakov) (äänestys)
  11.3.Lisätalousarvio 1/2016: uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes) (äänestys)
  11.4.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes) (äänestys)
  11.5.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes) (äänestys)
  11.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes) (äänestys)
  11.7.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes) (äänestys)
  11.8.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes) (äänestys)
  11.9.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen (B8-0439/2016) (äänestys)
  11.10.EU muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä – yhteenliitetympi, kiistanalaisempi ja monimutkaisempi maailma (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete) (äänestys)
  11.11.EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpano ja uudelleentarkastelu (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics) (äänestys)
  11.12.Zikaviruksen leviäminen (B8-0449/2016) (äänestys)
  11.13.Puolan tilanne (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016) (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
  12.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu)
  12.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/000 TA 2016/ komission aloitteesta annettava tekninen tuki (A8-0078/2016 - Andrey Novakov)
  12.3.Lisätalousarvio 1/2016: uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes)
  12.4.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes)
  12.5.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes)
  12.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes)
  12.7.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes)
  12.8.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes)
  12.9.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen (B8-0439/2016)
  12.10.EU muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä – yhteenliitetympi, kiistanalaisempi ja monimutkaisempi maailma (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete)
  12.11.EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpano ja uudelleentarkastelu (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)
  12.12.Zikaviruksen leviäminen (B8-0449/2016)
  12.13.Puolan tilanne (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 15.Yksilöiden suojelu henkilötietojen käsittelyssä - Henkilötietojen käsittely rikosten torjumista varten (keskustelu)
 16.Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö (keskustelu)
 17.Turkkia koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)
 18.Albaniaa koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)
 19.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 20.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2015 kertomus (keskustelu)
 21.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 22.Liikesalaisuuksien suojaaminen laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta (keskustelu)
 23.Euroopan parlamentin ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2017 (keskustelu)
 24.Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (keskustelu)
 25.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 26.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (3143 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (12703 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö