Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2016. gada 13. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 3.Zikas vīrusslimības uzliesmojums (iesniegtais rezolūcijas priekšlikums) (sk. protokolu)
 4.Stāvoklis Polijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi) (sk. protokolu)
 5.Eiropadomes 2016. gada 17. un 18. marta sanāksmes secinājumi un ES un Turcijas samita iznākums (debates)
 6.Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu
 7.Svinīgā sēde - Portugāle
 8.Priekšsēdētāja paziņojums
 9.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 10.Politisko grupu sastāvs (sk. protokolu)
 11.Balsošanas laiks
  11.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu) (balsošana)
  11.2.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — EGF/2016/000 TA 2016/ tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas (A8-0078/2016 - Andrey Novakov) (balsošana)
  11.3.Projekts budžeta grozījumam Nr. 1/2016 — jauns instruments ārkārtas atbalsta sniegšanai Savienībā (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes) (balsošana)
  11.4.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes) (balsošana)
  11.5.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes) (balsošana)
  11.6.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes) (balsošana)
  11.7.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes) (balsošana)
  11.8.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes) (balsošana)
  11.9.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — aktīvās vielas "glifosāta" apstiprinājuma atjaunošana (B8-0439/2016) (balsošana)
  11.10.ES mainīgā globālā vidē — saistītāka, strīdīgāka un sarežģītāka pasaule (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete) (balsošana)
  11.11.ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošana un pārskatīšana (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics) (balsošana)
  11.12.Zikas vīrusslimības uzliesmojums (B8-0449/2016) (balsošana)
  11.13.Stāvoklis Polijā (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016) (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
  12.1.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu)
  12.2.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — EGF/2016/000 TA 2016/ tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas (A8-0078/2016 - Andrey Novakov)
  12.3.Projekts budžeta grozījumam Nr. 1/2016 — jauns instruments ārkārtas atbalsta sniegšanai Savienībā (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes)
  12.4.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes)
  12.5.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes)
  12.6.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes)
  12.7.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes)
  12.8.Revīzijas palātas locekļa iecelšana — Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes)
  12.9.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — aktīvās vielas "glifosāta" apstiprinājuma atjaunošana (B8-0439/2016)
  12.10.ES mainīgā globālā vidē — saistītāka, strīdīgāka un sarežģītāka pasaule (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete)
  12.11.ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošana un pārskatīšana (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)
  12.12.Zikas vīrusslimības uzliesmojums (B8-0449/2016)
  12.13.Stāvoklis Polijā (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 15.Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi - Personas datu apstrāde noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkā (debates)
 16.Pasažieru datu reģistra (ES PDR) datu izmantošana (debates)
 17.2015. gada ziņojums par Turciju (debates)
 18.2015. gada ziņojums par Albāniju (debates)
 19.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 20.2015. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (debates)
 21.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 22.Komercnoslēpumu aizsardzība pret to nelikumīgu iegūšanu, izmantošanu un izpaušanu (debates)
 23.Parlamenta ieņēmumu un izdevumu tāme 2017. finanšu gadam (debates)
 24.MVU atbalsta faktora pārskatīšana (debates)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 26.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (3143 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (12703 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika