Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 13 kwietnia 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Epidemia wirusa Zika (złożony projekt rezolucji): Patrz protokól
 4.Sytuacja w Polsce (złożone projekty rezolucji): Patrz protokól
 5.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 marca 2016 r. i wyniki szczytu UE-Turcja (debata)
 6.Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa
 7.Uroczyste posiedzenie - Portugalia
 8.Komunikat Przewodniczącego
 9.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 10.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 11.Głosowanie
  11.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu) (głosowanie)
  11.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/000 TA 2016 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (A8-0078/2016 - Andrey Novakov) (głosowanie)
  11.3.Projekt budżetu korygującego nr 1/2016: Nowy instrument służący udzieleniu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes) (głosowanie)
  11.4.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes) (głosowanie)
  11.5.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes) (głosowanie)
  11.6.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes) (głosowanie)
  11.7.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes) (głosowanie)
  11.8.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes) (głosowanie)
  11.9.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat (B8-0439/2016) (głosowanie)
  11.10.UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete) (głosowanie)
  11.11.Realizacja i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics) (głosowanie)
  11.12.Epidemia wirusa Zika (B8-0449/2016) (głosowanie)
  11.13.Sytuacja w Polsce (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016) (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  12.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu)
  12.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/000 TA 2016 - Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (A8-0078/2016 - Andrey Novakov)
  12.3.Projekt budżetu korygującego nr 1/2016: Nowy instrument służący udzieleniu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes)
  12.4.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes)
  12.5.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes)
  12.6.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes)
  12.7.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes)
  12.8.Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego - Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes)
  12.9.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: odnowienie zatwierdzenia dla substancji czynnej pod nazwą glifosat (B8-0439/2016)
  12.10.UE w zmieniającym się globalnym otoczeniu – świat bardziej połączony, skonfliktowany i złożony (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete)
  12.11.Realizacja i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)
  12.12.Epidemia wirusa Zika (B8-0449/2016)
  12.13.Sytuacja w Polsce (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 14.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 15.Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych - Przetwarzanie danych osobowych do celów zapobiegania przestępstwom (debata)
 16.Wykorzystanie danych dotyczących przelotu pasażera (UE-PNR) (debata)
 17.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Turcji (debata)
 18.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Albanii (debata)
 19.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 20.Sprawozdanie za 2015 r. w sprawie Bośni i Hercegowiny (debata)
 21.Skład komisji: patrz protokół
 22.Ochrona tajemnic handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (debata)
 23.Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2017 (debata)
 24.Przegląd współczynnika wsparcia MŚP (debata)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 26.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (3143 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (12703 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności