Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Stenograma dezbaterilor
Miercuri, 13 aprilie 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Epidemia cauzată de virusul Zika (propunere de rezoluție depusă): consultaţi procesul-verbal
 4.Situația din Polonia (propuneri de rezoluție depuse): consultaţi procesul-verbal
 5.Concluziile reuniunii Consiliului European din 17 și 18 martie 2016 și rezultatul summitului UE-Turcia (dezbatere)
 6.Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare
 7.Ședință solemnă - Portugalia
 8.Comunicarea Președinției
 9.Cerere de ridicare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 10.Componența grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 11.Votare
  11.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu) (vot)
  11.2.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: EGF/2016/000 TA 2016 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (A8-0078/2016 - Andrey Novakov) (vot)
  11.3.Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2016: un nou instrument pentru furnizarea de sprijin de urgență pe teritoriul Uniunii (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes) (vot)
  11.4.Numirea unui membru al Curții de Conturi – Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes) (vot)
  11.5.Numirea unui membru al Curții de Conturi – Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes) (vot)
  11.6.Numirea unui membru al Curții de Conturi – Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes) (vot)
  11.7.Numirea unui membru al Curții de Conturi – Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes) (vot)
  11.8.Numirea unui membru al Curții de Conturi – Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes) (vot)
  11.9.Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării substanței active glifosat (B8-0439/2016) (vot)
  11.10.UE într-un mediu global în schimbare - O lume mai conectată, mai contestată și mai complexă (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete) (vot)
  11.11.Implementarea și revizuirea Strategiei UE privind Asia Centrală (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics) (vot)
  11.12.Epidemia cauzată de virusul Zika (B8-0449/2016) (vot)
  11.13.Situația din Polonia (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016) (vot)
 12.Explicații privind votul
  12.1.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu)
  12.2.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: EGF/2016/000 TA 2016 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (A8-0078/2016 - Andrey Novakov)
  12.3.Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2016: un nou instrument pentru furnizarea de sprijin de urgență pe teritoriul Uniunii (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes)
  12.4.Numirea unui membru al Curții de Conturi – Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes)
  12.5.Numirea unui membru al Curții de Conturi – Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes)
  12.6.Numirea unui membru al Curții de Conturi – Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes)
  12.7.Numirea unui membru al Curții de Conturi – Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes)
  12.8.Numirea unui membru al Curții de Conturi – Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes)
  12.9.Obiecție în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării substanței active glifosat (B8-0439/2016)
  12.10.UE într-un mediu global în schimbare - O lume mai conectată, mai contestată și mai complexă (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete)
  12.11.Implementarea și revizuirea Strategiei UE privind Asia Centrală (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)
  12.12.Epidemia cauzată de virusul Zika (B8-0449/2016)
  12.13.Situația din Polonia (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 15.Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal - Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevenirii infracțiunilor (dezbatere)
 16.Utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (UE PNR) (dezbatere)
 17.Raportul pe 2015 privind Turcia (dezbatere)
 18.Raportul pe 2015 privind Albania (dezbatere)
 19.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 20.Raportul pe 2015 privind Bosnia și Herțegovina (dezbatere)
 21.Componenţa comisiilor: a se vedea procesul-verbal
 22.Protecția secretelor comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale (dezbatere)
 23.Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017 (dezbatere)
 24.Revizuirea factorului de sprijinire a IMM-urilor (dezbatere)
 25.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 26.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (3143 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (12703 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate