Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 13. apríla 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Epidémia vírusu Zika (predložený návrh uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Situácia v Poľsku (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Závery zo zasadnutia Európskej rady zo 17. a z 18. marca 2016 a výsledky samitu EÚ – Turecko (rozprava)
 6.Medziinštitucionálna dohoda o lepšej tvorbe práva
 7.Slávnostná schôdza – Portugalsko
 8.Oznámenie predsedníctva
 9.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 10.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 11.Hlasovanie
  11.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu) (hlasovanie)
  11.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/000 TA 2016/Technická pomoc na podnet Komisie (A8-0078/2016 - Andrey Novakov) (hlasovanie)
  11.3.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: nový nástroj na poskytovanie núdzovej podpory v rámci Únie (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes) (hlasovanie)
  11.4.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes) (hlasovanie)
  11.5.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes) (hlasovanie)
  11.6.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes) (hlasovanie)
  11.7.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes) (hlasovanie)
  11.8.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes) (hlasovanie)
  11.9.Námietka podľa článku 106: obnovenia schválenia aktívnej látky glyfosát (B8-0439/2016) (hlasovanie)
  11.10.EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete) (hlasovanie)
  11.11.Vykonávanie a preskúmanie stratégie EÚ – Stredná Ázia (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics) (hlasovanie)
  11.12.Epidémia vírusu Zika (B8-0449/2016) (hlasovanie)
  11.13.Situácia v Poľsku (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016) (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
  12.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu)
  12.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/000 TA 2016/Technická pomoc na podnet Komisie (A8-0078/2016 - Andrey Novakov)
  12.3.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: nový nástroj na poskytovanie núdzovej podpory v rámci Únie (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes)
  12.4.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes)
  12.5.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes)
  12.6.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes)
  12.7.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes)
  12.8.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes)
  12.9.Námietka podľa článku 106: obnovenia schválenia aktívnej látky glyfosát (B8-0439/2016)
  12.10.EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete)
  12.11.Vykonávanie a preskúmanie stratégie EÚ – Stredná Ázia (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)
  12.12.Epidémia vírusu Zika (B8-0449/2016)
  12.13.Situácia v Poľsku (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 15.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov - Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestnej činnosti (rozprava)
 16.Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR) (rozprava)
 17.Správa o Turecku za rok 2015 (rozprava)
 18.Správa o Albánsku za rok 2015 (rozprava)
 19.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 20.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2015 (rozprava)
 21.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 22.Ochrana obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením (rozprava)
 23.Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 (rozprava)
 24.Preskúmanie koeficientu na podporu MSP (rozprava)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 26.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (3143 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (12703 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia