Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 13. april 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Izbruh virusa zika (vloženi predlog resolucije ): gl. zapisnik
 4.Razmere na Poljskem (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 5.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 17. in 18. marca 2016 in izid vrha EU - Turčija (razprava)
 6.Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje
 7.Slavnostna seja - Portugalska
 8.Sporočilo predsedujočega
 9.Zahteva za odvzem poslanske imunitete: gl. zapisnik
 10.Članstvo v političnih skupinah: gl. zapisnik
 11.Čas glasovanja
  11.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu) (glasovanje)
  11.2.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/000 TA 2016/tehnična pomoč na pobudo Komisije (A8-0078/2016 - Andrey Novakov) (glasovanje)
  11.3.Predlog spremembe proračuna št. 1/2016: Nov instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes) (glasovanje)
  11.4.Imenovanje člana Računskega sodišča - Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes) (glasovanje)
  11.5.Imenovanje člana Računskega sodišča - Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes) (glasovanje)
  11.6.Imenovanje člana Računskega sodišča - Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes) (glasovanje)
  11.7.Imenovanje člana Računskega sodišča - Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes) (glasovanje)
  11.8.Imenovanje člana Računskega sodišča - Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes) (glasovanje)
  11.9.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat (B8-0439/2016) (glasovanje)
  11.10.EU v spreminjajočem se globalnem okolju - bolj povezan, konflikten in kompleksen svet (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete) (glasovanje)
  11.11.Izvajanje in pregled strategije EU za Srednjo Azijo (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics) (glasovanje)
  11.12.Izbruh virusa zika (B8-0449/2016) (glasovanje)
  11.13.Razmere na Poljskem (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016) (glasovanje)
 12.Obrazložitev glasovanja
  12.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu)
  12.2.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/000 TA 2016/tehnična pomoč na pobudo Komisije (A8-0078/2016 - Andrey Novakov)
  12.3.Predlog spremembe proračuna št. 1/2016: Nov instrument za zagotavljanje nujne pomoči v Uniji (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes)
  12.4.Imenovanje člana Računskega sodišča - Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes)
  12.5.Imenovanje člana Računskega sodišča - Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes)
  12.6.Imenovanje člana Računskega sodišča - Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes)
  12.7.Imenovanje člana Računskega sodišča - Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes)
  12.8.Imenovanje člana Računskega sodišča - Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes)
  12.9.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: podaljšanje odobritve aktivne snovi glifosat (B8-0439/2016)
  12.10.EU v spreminjajočem se globalnem okolju - bolj povezan, konflikten in kompleksen svet (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete)
  12.11.Izvajanje in pregled strategije EU za Srednjo Azijo (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)
  12.12.Izbruh virusa zika (B8-0449/2016)
  12.13.Razmere na Poljskem (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)
 13.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 15.Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov - Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj (razprava)
 16.Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih (razprava)
 17.Poročilo o Turčiji za leto 2015 (razprava)
 18.Poročilo o Albaniji za leto 2015 (razprava)
 19.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 20.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2015 (razprava)
 21.Sestava odborov: glej zapisnik
 22.Varovanje poslovnih skrivnosti pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem (razprava)
 23.Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 (razprava)
 24.Pregled faktorja za podporo MSP (razprava)
 25.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 26.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (3143 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (12703 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov