Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 13 april 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Utbrottet av zikaviruset (ingivet resolutionsförslag): se protokollet
 4.Situationen i Polen (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 17–18 mars 2016 och resultatet av toppmötet mellan EU och Turkiet (debatt)
 6.Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning
 7.Högtidligt möte - Portugal
 8.Meddelande från talmannen
 9.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 10.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 11.Omröstning
  11.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu) (omröstning)
  11.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/000 TA2016/tekniskt stöd på kommissionens initiativ (A8-0078/2016 - Andrey Novakov) (omröstning)
  11.3.Förslag till ändringsbudget nr 1/2016: Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes) (omröstning)
  11.4.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes) (omröstning)
  11.5.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes) (omröstning)
  11.6.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes) (omröstning)
  11.7.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes) (omröstning)
  11.8.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes) (omröstning)
  11.9.Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat (B8-0439/2016) (omröstning)
  11.10.EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete) (omröstning)
  11.11.Genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics) (omröstning)
  11.12.Utbrottet av zikaviruset (B8-0449/2016) (omröstning)
  11.13.Situationen i Polen (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016) (omröstning)
 12.Röstförklaringar
  12.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu)
  12.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2016/000 TA2016/tekniskt stöd på kommissionens initiativ (A8-0078/2016 - Andrey Novakov)
  12.3.Förslag till ändringsbudget nr 1/2016: Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen (A8-0130/2016 - José Manuel Fernandes)
  12.4.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes)
  12.5.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes)
  12.6.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes)
  12.7.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes)
  12.8.Nominering av en ledamot av revisionsrätten – Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes)
  12.9.Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat (B8-0439/2016)
  12.10.EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete)
  12.11.Genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)
  12.12.Utbrottet av zikaviruset (B8-0449/2016)
  12.13.Situationen i Polen (B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 15.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter - Behandlingen av personuppgifter i brottsförebyggande syfte (debatt)
 16.Användning av PNR-uppgifter (debatt)
 17.2015 års rapport om Turkiet (debatt)
 18.2015 års rapport om Albanien (debatt)
 19.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 20.2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina (debatt)
 21.Utskottens sammansättning: se protokollet
 22.Skydd av företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (debatt)
 23.Beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 (debatt)
 24.Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 26.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3143 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (12703 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy