Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0011(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0139/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0139/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/04/2016 - 7.1
CRE 14/04/2016 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0125

Συζητήσεις
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

7.1. Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht) (ψηφοφορία)
PV
 

- Après le vote:

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE). Madam President, just two sentences. This adoption of the European Data Protection Regulation is a huge step forward for the European Union and for fundamental rights in the European Union. It shows that we can deliver a legal framework for the digital age and that we can still deliver democratic decisions in the European Union, which is of huge value for citizens and consumers.

(Applause)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου