Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 14 април 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи: вж. протокола
 3.Петиции: вж. протоколи
 4.Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (разискване)
 5.Частният сектор и развитието (кратко представяне)
 6.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  6.1.Пакистан, и по-специално нападението в Лахор
  6.2.Хондурас: положението на защитниците на правата на човека
  6.3.Нигерия
 7.Време за гласуване
  7.1.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht) (гласуване)
  7.2.Обработване на лични данни за целите на предотвратяването на престъпления (A8-0138/2016 - Marju Lauristin) (гласуване)
  7.3.Използване на резервационни данни на пътниците (EC - РДП) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope) (гласуване)
  7.4.Пакистан, и по-специално нападението в Лахор (RC-B8-0466/2016, B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016) (гласуване)
  7.5.Хондурас: положението на защитниците на правата на човека (RC-B8-0469/2016, B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016) (гласуване)
  7.6.Нигерия (RC-B8-0478/2016, B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016) (гласуване)
  7.7.Закрилата на търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (A8-0199/2015 - Constance Le Grip) (гласуване)
  7.8.Прогнози за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2017 година (A8-0131/2016 - Indrek Tarand) (гласуване)
  7.9.Доклад за Турция за 2015 г. (B8-0442/2016) (гласуване)
  7.10.Доклад за Албания за 2015 г. (B8-0440/2016) (гласуване)
  7.11.Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. (B8-0441/2016) (гласуване)
  7.12.Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics) (гласуване)
  7.13.Частният сектор и развитието (A8-0043/2016 - Nirj Deva) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  8.2.Обработване на лични данни за целите на предотвратяването на престъпления (A8-0138/2016 - Marju Lauristin)
  8.3.Използване на резервационни данни на пътниците (EC - РДП) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)
  8.4.Закрилата на търговски тайни срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (A8-0199/2015 - Constance Le Grip)
  8.5.Прогнози за приходите и разходите на Парламента за финансовата 2017 година (A8-0131/2016 - Indrek Tarand)
  8.6.Доклад за Турция за 2015 г. (B8-0442/2016)
  8.7.Доклад за Албания за 2015 г. (B8-0440/2016)
  8.8.Доклад за Босна и Херцеговина за 2015 г. (B8-0441/2016)
  8.9.Постигане на целта за борба с бедността в контекста на увеличаването на разходите на домакинствата (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics)
  8.10.Частният сектор и развитието (A8-0043/2016 - Nirj Deva)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Въздействие на имигрантската криза върху транспортния сектор в ЕС (разискване)
 12.Автономно шофиране (разискване)
 13.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 15.График на следващите заседания: вж. протокола
 16.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2404 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (7933 kb)
Правна информация - Политика за поверителност