Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Čtvrtek, 14. dubna 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů: viz zápis
 3.Petice: viz zápis
 4.Naplňování cíle snižování chudoby s ohledem na zvyšování nákladů na domácnost (rozprava)
 5.Soukromý sektor a rozvoj (krátké přednesení)
 6.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  6.1.Pákistán, zejména útok ve městě Láhaur
  6.2.Honduras: situace obránců lidských práv
  6.3.Nigérie
 7.Hlasování
  7.1.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht) (hlasování)
  7.2.Zpracování osobních údajů za účelem předcházení trestným činům (A8-0138/2016 - Marju Lauristin) (hlasování)
  7.3.Používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope) (hlasování)
  7.4.Pákistán, zejména útok ve městě Láhaur (RC-B8-0466/2016, B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016) (hlasování)
  7.5.Honduras: situace obránců lidských práv (RC-B8-0469/2016, B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016) (hlasování)
  7.6.Nigérie (RC-B8-0478/2016, B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016) (hlasování)
  7.7.Ochrana obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním (A8-0199/2015 - Constance Le Grip) (hlasování)
  7.8.Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand) (hlasování)
  7.9.Zpráva o Turecku za rok 2015 (B8-0442/2016) (hlasování)
  7.10.Zpráva o Albánii za rok 2015 (B8-0440/2016) (hlasování)
  7.11.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2015 (B8-0441/2016) (hlasování)
  7.12.Naplňování cíle snižování chudoby s ohledem na zvyšování nákladů na domácnost (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics) (hlasování)
  7.13.Soukromý sektor a rozvoj (A8-0043/2016 - Nirj Deva) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  8.2.Zpracování osobních údajů za účelem předcházení trestným činům (A8-0138/2016 - Marju Lauristin)
  8.3.Používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)
  8.4.Ochrana obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním (A8-0199/2015 - Constance Le Grip)
  8.5.Odhad příjmů a výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand)
  8.6.Zpráva o Turecku za rok 2015 (B8-0442/2016)
  8.7.Zpráva o Albánii za rok 2015 (B8-0440/2016)
  8.8.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2015 (B8-0441/2016)
  8.9.Naplňování cíle snižování chudoby s ohledem na zvyšování nákladů na domácnost (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics)
  8.10.Soukromý sektor a rozvoj (A8-0043/2016 - Nirj Deva)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 11.Dopad přistěhovalecké krize na dopravní odvětví v EU (rozprava)
 12.Autonomní řízení (rozprava)
 13.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 14.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 15.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 16.Přerušení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (2404 kb)
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání (7933 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí