Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 14 Απριλίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (συζήτηση)
 5.Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη (συνοπτική παρουσίαση)
 6.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  6.1.Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη
  6.2.Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  6.3.Νιγηρία
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht) (ψηφοφορία)
  7.2.Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος (A8-0138/2016 - Marju Lauristin) (ψηφοφορία)
  7.3.Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope) (ψηφοφορία)
  7.4.Το Πακιστάν, και ιδίως η επίθεση στη Λαχόρη (RC-B8-0466/2016, B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016) (ψηφοφορία)
  7.5.Ονδούρα: η κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (RC-B8-0469/2016, B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016) (ψηφοφορία)
  7.6.Νιγηρία (RC-B8-0478/2016, B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016) (ψηφοφορία)
  7.7.Προστασία του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του (A8-0199/2015 - Constance Le Grip) (ψηφοφορία)
  7.8.Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand) (ψηφοφορία)
  7.9.Έκθεση του 2015 για την Τουρκία (B8-0442/2016) (ψηφοφορία)
  7.10.Έκθεση του 2015 για την Αλβανία (B8-0440/2016) (ψηφοφορία)
  7.11.Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (B8-0441/2016) (ψηφοφορία)
  7.12.Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics) (ψηφοφορία)
  7.13.Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη (A8-0043/2016 - Nirj Deva) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  8.2.Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της πρόληψης του εγκλήματος (A8-0138/2016 - Marju Lauristin)
  8.3.Χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους επιβατών (δεδομένα PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)
  8.4.Προστασία του εμπορικού απορρήτου από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή του (A8-0199/2015 - Constance Le Grip)
  8.5.Προβλέψεις εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand)
  8.6.Έκθεση του 2015 για την Τουρκία (B8-0442/2016)
  8.7.Έκθεση του 2015 για την Αλβανία (B8-0440/2016)
  8.8.Έκθεση του 2015 για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη (B8-0441/2016)
  8.9.Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics)
  8.10.Ιδιωτικός τομέας και ανάπτυξη (A8-0043/2016 - Nirj Deva)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Επίπτωση της μεταναστευτικής κρίσης στον τομέα των μεταφορών στην ΕΕ (συζήτηση)
 12.Αυτόνομη οδήγηση (συζήτηση)
 13.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2404 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (7933 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου