Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 14. aprill 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Petitsioonid (vt protokoll)
 4.Vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis (arutelu)
 5.Erasektor ja areng (lühiettekanne)
 6.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  6.1.Pakistan ja eelkõige rünnak Lahore linnas
  6.2.Honduras: inimõiguste kaitsjate olukord
  6.3.Nigeeria
 7.Hääletused
  7.1.Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht) (hääletus)
  7.2.Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil (A8-0138/2016 - Marju Lauristin) (hääletus)
  7.3.Broneeringuinfo kasutamine (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope) (hääletus)
  7.4.Pakistan ja eelkõige rünnak Lahore linnas (RC-B8-0466/2016, B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016) (hääletus)
  7.5.Honduras: inimõiguste kaitsjate olukord (RC-B8-0469/2016, B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016) (hääletus)
  7.6.Nigeeria (RC-B8-0478/2016, B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016) (hääletus)
  7.7.Ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse (A8-0199/2015 - Constance Le Grip) (hääletus)
  7.8.Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestus (A8-0131/2016 - Indrek Tarand) (hääletus)
  7.9.2015. aasta aruanne Türgi kohta (B8-0442/2016) (hääletus)
  7.10.2015. aasta aruanne Albaania kohta (B8-0440/2016) (hääletus)
  7.11.2015. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (B8-0441/2016) (hääletus)
  7.12.Vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics) (hääletus)
  7.13.Erasektor ja areng (A8-0043/2016 - Nirj Deva) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  8.2.Isikuandmete töötlemine kuritegude tõkestamise eesmärgil (A8-0138/2016 - Marju Lauristin)
  8.3.Broneeringuinfo kasutamine (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)
  8.4.Ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse (A8-0199/2015 - Constance Le Grip)
  8.5.Euroopa Parlamendi 2017. aasta tulude ja kulude eelarvestus (A8-0131/2016 - Indrek Tarand)
  8.6.2015. aasta aruanne Türgi kohta (B8-0442/2016)
  8.7.2015. aasta aruanne Albaania kohta (B8-0440/2016)
  8.8.2015. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (B8-0441/2016)
  8.9.Vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics)
  8.10.Erasektor ja areng (A8-0043/2016 - Nirj Deva)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Sisserändekriisi mõju ELi transpordisektorile (arutelu)
 12.Isesõitvad autod (arutelu)
 13.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 14.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 15.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 16.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (2404 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (7933 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika