Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Rasprave
Četvrtak, 14. travnja 2016. - StrasbourgRevidirano izdanje
 1.Sastav odbora
 2.Podnošenje dokumenata: vidi zapisnik
 3.Predstavke: vidjeti zapisnik
 4.Ostvarenje cilja borbe protiv siromaštva u svjetlu rastućih troškova za kućanstva (rasprava)
 5.Privatni sektor i razvoj (kratka prezentacija)
 6.Rasprave o kršenjima ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (rasprava)
  6.1.Pakistan, posebice napad u Lahoreu
  6.2.Honduras: položaj branitelja ljudskih prava
  6.3.Nigerija
 7.Glasovanje
  7.1.Zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht) (glasovanje)
  7.2.Obrada osobnih podataka u svrhu sprečavanja kaznenih djela (A8-0138/2016 - Marju Lauristin) (glasovanje)
  7.3.Uporaba podataka iz evidencije podataka o putnicima (EU PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope) (glasovanje)
  7.4.Pakistan, posebice napad u Lahoreu (RC-B8-0466/2016, B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016) (glasovanje)
  7.5.Honduras: položaj branitelja ljudskih prava (RC-B8-0469/2016, B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016) (glasovanje)
  7.6.Nigerija (RC-B8-0478/2016, B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016) (glasovanje)
  7.7.Zaštita poslovnih tajni od neovlaštenog pribavljanja, korištenja ili odavanja (A8-0199/2015 - Constance Le Grip) (glasovanje)
  7.8.Procjene prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2017. (A8-0131/2016 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  7.9.Izvješće o Turskoj za 2015. (B8-0442/2016) (glasovanje)
  7.10.Izvješće o Albaniji za 2015. (B8-0440/2016) (glasovanje)
  7.11.Izvješće o Bosni i Hercegovini za 2015. (B8-0441/2016) (glasovanje)
  7.12.Ostvarenje cilja borbe protiv siromaštva u svjetlu rastućih troškova za kućanstva (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics) (glasovanje)
  7.13.Privatni sektor i razvoj (A8-0043/2016 - Nirj Deva) (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
  8.1.Zaštita pojedinaca pri obradi osobnih podataka (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  8.2.Obrada osobnih podataka u svrhu sprečavanja kaznenih djela (A8-0138/2016 - Marju Lauristin)
  8.3.Uporaba podataka iz evidencije podataka o putnicima (EU PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)
  8.4.Zaštita poslovnih tajni od neovlaštenog pribavljanja, korištenja ili odavanja (A8-0199/2015 - Constance Le Grip)
  8.5.Procjene prihoda i rashoda Europskog parlamenta za financijsku godinu 2017. (A8-0131/2016 - Indrek Tarand)
  8.6.Izvješće o Turskoj za 2015. (B8-0442/2016)
  8.7.Izvješće o Albaniji za 2015. (B8-0440/2016)
  8.8.Izvješće o Bosni i Hercegovini za 2015. (B8-0441/2016)
  8.9.Ostvarenje cilja borbe protiv siromaštva u svjetlu rastućih troškova za kućanstva (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics)
  8.10.Privatni sektor i razvoj (A8-0043/2016 - Nirj Deva)
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača: vidi zapisnik
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice: vidi zapisnik
 11.Utjecaj imigracijske krize na prometni sektor u EU-u (rasprava)
 12.Autonomna vožnja (rasprava)
 13.Odluke o određenim dokumentima: vidjeti zapisnik
 14.Prosljeđivanje tekstova usvojenih na dnevnoj sjednici: vidi zapisnik
 15.Kalendar sljedećih dnevnih sjednica: vidi zapisnik
 16.Prekid zasjedanja
Rasprave
Revidirano izdanje (2404 kb)
 
Rasprave
Revidirano izdanje (7933 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti