Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 14 april 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Verzoekschriften: zie notulen
 4.Het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten (debat)
 5.De particuliere sector en ontwikkeling (korte presentatie)
 6.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  6.1.Pakistan, met name de aanslag in Lahore
  6.2.Honduras: de situatie van mensenrechtenactivisten
  6.3.Nigeria
 7.Stemmingen
  7.1.Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht) (stemming)
  7.2.Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie (A8-0138/2016 - Marju Lauristin) (stemming)
  7.3.Gebruik van persoonsgegevens van passagiers (EU-PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope) (stemming)
  7.4.Pakistan, met name de aanslag in Lahore (RC-B8-0466/2016, B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016) (stemming)
  7.5.Honduras: de situatie van mensenrechtenactivisten (RC-B8-0469/2016, B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016) (stemming)
  7.6.Nigeria (RC-B8-0478/2016, B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016) (stemming)
  7.7.Bescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (A8-0199/2015 - Constance Le Grip) (stemming)
  7.8.Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand) (stemming)
  7.9.Verslag 2015 over Turkije (B8-0442/2016) (stemming)
  7.10.Verslag 2015 over Albanië (B8-0440/2016) (stemming)
  7.11.Verslag 2015 over Bosnië en Herzegovina (B8-0441/2016) (stemming)
  7.12.Het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics) (stemming)
  7.13.De particuliere sector en ontwikkeling (A8-0043/2016 - Nirj Deva) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  8.2.Verwerking van persoonsgegevens met het oog op misdaadpreventie (A8-0138/2016 - Marju Lauristin)
  8.3.Gebruik van persoonsgegevens van passagiers (EU-PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)
  8.4.Bescherming van bedrijfsgeheimen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (A8-0199/2015 - Constance Le Grip)
  8.5.Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand)
  8.6.Verslag 2015 over Turkije (B8-0442/2016)
  8.7.Verslag 2015 over Albanië (B8-0440/2016)
  8.8.Verslag 2015 over Bosnië en Herzegovina (B8-0441/2016)
  8.9.Het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics)
  8.10.De particuliere sector en ontwikkeling (A8-0043/2016 - Nirj Deva)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.Gevolgen van de immigratiecrisis voor de vervoersector in de EU (debat)
 12.Zelfrijdende auto's (debat)
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 14.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 15.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 16.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (2404 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (7933 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid