Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 14. apríla 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predloženie dokumentov: pozri zápisnicu
 3.Petície: pozri zápisnicu
 4.Plnenie cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností (rozprava)
 5.Súkromný sektor a rozvoj (stručná prezentácia)
 6.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  6.1.Pakistan, najmä útok v Láhaure
  6.2.Honduras: situácia obhajcov ľudských práv
  6.3.Nigéria
 7.Hlasovanie
  7.1.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht) (hlasovanie)
  7.2.Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestnej činnosti (A8-0138/2016 - Marju Lauristin) (hlasovanie)
  7.3.Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope) (hlasovanie)
  7.4.Pakistan, najmä útok v Láhaure (RC-B8-0466/2016, B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016) (hlasovanie)
  7.5.Honduras: situácia obhajcov ľudských práv (RC-B8-0469/2016, B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016) (hlasovanie)
  7.6.Nigéria (RC-B8-0478/2016, B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016) (hlasovanie)
  7.7.Ochrana obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením (A8-0199/2015 - Constance Le Grip) (hlasovanie)
  7.8.Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand) (hlasovanie)
  7.9.Správa o Turecku za rok 2015 (B8-0442/2016) (hlasovanie)
  7.10.Správa o Albánsku za rok 2015 (B8-0440/2016) (hlasovanie)
  7.11.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2015 (B8-0441/2016) (hlasovanie)
  7.12.Plnenie cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics) (hlasovanie)
  7.13.Súkromný sektor a rozvoj (A8-0043/2016 - Nirj Deva) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  8.2.Spracúvanie osobných údajov na účely predchádzania trestnej činnosti (A8-0138/2016 - Marju Lauristin)
  8.3.Využívanie údajov z osobných záznamov o cestujúcich (EÚ – PNR) (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)
  8.4.Ochrana obchodného tajomstva pred jeho neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením (A8-0199/2015 - Constance Le Grip)
  8.5.Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand)
  8.6.Správa o Turecku za rok 2015 (B8-0442/2016)
  8.7.Správa o Albánsku za rok 2015 (B8-0440/2016)
  8.8.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2015 (B8-0441/2016)
  8.9.Plnenie cieľa v oblasti boja proti chudobe s ohľadom na rastúce náklady domácností (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics)
  8.10.Súkromný sektor a rozvoj (A8-0043/2016 - Nirj Deva)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Vplyv prisťahovaleckej krízy na odvetvie dopravy v EÚ (rozprava)
 12.Autonómna jazda (rozprava)
 13.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 14.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 15.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 16.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (2404 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (7933 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia