Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 14. april 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: gl. zapisnik
 3.Peticije: glej zapisnik
 4.Uresničevanje cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške (razprava)
 5.Zasebni sektor in razvoj (kratka predstavitev)
 6.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  6.1.Pakistan, zlasti napad v Lahoreju
  6.2.Honduras: položaj zagovornikov človekovih pravic
  6.3.Nigerija
 7.Čas glasovanja
  7.1.Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht) (glasovanje)
  7.2.Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj (A8-0138/2016 - Marju Lauristin) (glasovanje)
  7.3.Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope) (glasovanje)
  7.4.Pakistan, zlasti napad v Lahoreju (RC-B8-0466/2016, B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016) (glasovanje)
  7.5.Honduras: položaj zagovornikov človekovih pravic (RC-B8-0469/2016, B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016) (glasovanje)
  7.6.Nigerija (RC-B8-0478/2016, B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016) (glasovanje)
  7.7.Varovanje poslovnih skrivnosti pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem (A8-0199/2015 - Constance Le Grip) (glasovanje)
  7.8.Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand) (glasovanje)
  7.9.Poročilo o Turčiji za leto 2015 (B8-0442/2016) (glasovanje)
  7.10.Poročilo o Albaniji za leto 2015 (B8-0440/2016) (glasovanje)
  7.11.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2015 (B8-0441/2016) (glasovanje)
  7.12.Uresničevanje cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics) (glasovanje)
  7.13.Zasebni sektor in razvoj (A8-0043/2016 - Nirj Deva) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
  8.1.Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  8.2.Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj (A8-0138/2016 - Marju Lauristin)
  8.3.Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)
  8.4.Varovanje poslovnih skrivnosti pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem (A8-0199/2015 - Constance Le Grip)
  8.5.Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand)
  8.6.Poročilo o Turčiji za leto 2015 (B8-0442/2016)
  8.7.Poročilo o Albaniji za leto 2015 (B8-0440/2016)
  8.8.Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2015 (B8-0441/2016)
  8.9.Uresničevanje cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics)
  8.10.Zasebni sektor in razvoj (A8-0043/2016 - Nirj Deva)
 9.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 11.Vpliv krize priseljevanja na prometni sektor v EU (razprava)
 12.Avtonomna vožnja (razprava)
 13.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 14.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 15.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 16.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (2404 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (7933 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov