Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 14 april 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument: se protokollet
 3.Framställningar: se protokollet
 4.Att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader (debatt)
 5.Den privata sektorn och utveckling (kortfattad redogörelse)
 6.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  6.1.Pakistan, särskilt attacken i Lahore
  6.2.Situationen för människorättsförsvarare i Honduras
  6.3.Nigeria
 7.Omröstning
  7.1.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht) (omröstning)
  7.2.Behandlingen av personuppgifter i brottsförebyggande syfte (A8-0138/2016 - Marju Lauristin) (omröstning)
  7.3.Användning av PNR-uppgifter (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope) (omröstning)
  7.4.Pakistan, särskilt attacken i Lahore (RC-B8-0466/2016, B8-0466/2016, B8-0467/2016, B8-0468/2016, B8-0471/2016, B8-0474/2016, B8-0475/2016, B8-0476/2016) (omröstning)
  7.5.Situationen för människorättsförsvarare i Honduras (RC-B8-0469/2016, B8-0469/2016, B8-0470/2016, B8-0472/2016, B8-0473/2016, B8-0477/2016, B8-0480/2016, B8-0482/2016) (omröstning)
  7.6.Nigeria (RC-B8-0478/2016, B8-0478/2016, B8-0479/2016, B8-0481/2016, B8-0483/2016, B8-0484/2016, B8-0485/2016, B8-0486/2016) (omröstning)
  7.7.Skydd av företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (A8-0199/2015 - Constance Le Grip) (omröstning)
  7.8.Beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand) (omröstning)
  7.9.2015 års rapport om Turkiet (B8-0442/2016) (omröstning)
  7.10.2015 års rapport om Albanien (B8-0440/2016) (omröstning)
  7.11.2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina (B8-0441/2016) (omröstning)
  7.12.Att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics) (omröstning)
  7.13.Den privata sektorn och utveckling (A8-0043/2016 - Nirj Deva) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (A8-0139/2016 - Jan Philipp Albrecht)
  8.2.Behandlingen av personuppgifter i brottsförebyggande syfte (A8-0138/2016 - Marju Lauristin)
  8.3.Användning av PNR-uppgifter (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)
  8.4.Skydd av företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (A8-0199/2015 - Constance Le Grip)
  8.5.Beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017 (A8-0131/2016 - Indrek Tarand)
  8.6.2015 års rapport om Turkiet (B8-0442/2016)
  8.7.2015 års rapport om Albanien (B8-0440/2016)
  8.8.2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina (B8-0441/2016)
  8.9.Att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader (A8-0040/2016 - Tamás Meszerics)
  8.10.Den privata sektorn och utveckling (A8-0043/2016 - Nirj Deva)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Effekten av migrationskrisen på transportsektorn i EU (debatt)
 12.Självkörande bilar (debatt)
 13.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 14.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 15.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 16.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2404 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (7933 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy