Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 27. april 2016 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Velkomstord
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 5.Valgs prøvelse: se protokollen
 6.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 8.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 10.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 11.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 12.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 14.Modtagne dokumenter: se protokollen
 15.Arbejdsplan
 16.Den Europæiske Investeringsbank (EIB) – Årsberetning for 2014 (forhandling)
 17.Decharge 2014 (forhandling)
 18.Angreb på hospitaler og skoler som krænkelse af den humanitære folkeret (forhandling)
 19.Aktindsigt (artikel 116, stk. 7, i forretningsordenen) i perioden 2014-2015 (forhandling)
 20.Beskyttelse af barnets tarv (på tværs af grænser) i Europa (forhandling)
 21.Kvindelig hushjælp og plejepersonale i EU (kortfattet forelæggelse)
 22.Ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder (kortfattet forelæggelse)
 23.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (729 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2930 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik