Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 27 Απριλίου 2016 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Υποδοχή
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια έκθεση 2014 (συζήτηση)
 17.Απαλλαγή 2014 (συζήτηση)
 18.Επιθέσεις σε νοσοκομεία και σχολεία ως παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου (συζήτηση)
 19.Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για την περίοδο 2014-2015 (συζήτηση)
 20.Προστασία των συμφερόντων των παιδιών (σε διασυνοριακές υποθέσεις) στην Ευρώπη (συζήτηση)
 21.Γυναίκες απασχολούμενες ως οικιακές βοηθοί και ως προσωπικό φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων στην ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
 22.Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή (συνοπτική παρουσίαση)
 23.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (729 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2930 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου