Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 27. aprill 2016 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Tervitus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 5.Volituste kontrollimine (vt protokoll)
 6.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (vt protokoll)
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 8.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78) (vt protokoll)
 10.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 11.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 12.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid (vt protokoll)
 13.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.Tööplaan
 16.Euroopa Investeerimispanga (EIP) 2014. aasta aruanne (arutelu)
 17.2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
 18.Haiglate ja koolide ründamine kui rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine (arutelu)
 19.Üldsuse juurdepääs dokumentidele (kodukorra artikli 116 lõige 7) aastatel 2014-2015 (arutelu)
 20.Lapse huvide (piiriülene) kaitse Euroopas (arutelu)
 21.Naissoost koduabilised ja hooldajad ELis (lühiettekanne)
 22.Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine digitaalajastul (lühiettekanne)
 23.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 24.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 25.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (729 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2930 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika