Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 27. huhtikuuta 2016 - BrysselLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 5.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 6.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 8.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja
 11.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 12.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 13.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Euroopan investointipankin vuosikertomus 2014 (keskustelu)
 17.Vastuuvapaus 2014 (keskustelu)
 18.Sairaaloihin ja kouluihin kohdistetut hyökkäykset kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomisena (keskustelu)
 19.Asiakirjojen julkisuus vuosina 2014–2015 (keskustelu)
 20.Lapsen edun kansainvälinen suojelu Euroopassa (keskustelu)
 21.Kotitalous- ja hoivatyötä tekevät naiset EU:ssa (lyhyt esittely)
 22.Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalisella ajalla (lyhyt esittely)
 23.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 24.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 25.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (729 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2930 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö