Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2016. gada 27. aprīlis - BriselePārskatītā redakcija
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Oficiāla sveikšana
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 5.Pilnvaru pārbaude (sk. protokolu)
 6.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti (sk. protokolu)
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 8.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants) (sk. protokolu)
 10.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 11.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 12.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti (sk. protokolu)
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana) (sk. protokolu)
 14.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 15.Darba kārtība
 16.Eiropas Investīciju bankas 2014. gada pārskats (debates)
 17.2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
 18.Uzbrukumi slimnīcām un skolām kā starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums (debates)
 19.Publiska piekļuve dokumentiem 2014. un 2015. gadā (debates)
 20.Bērna interešu aizsardzība (pāri robežām) Eiropā (debates)
 21.Mājsaimniecībās nodarbinātās sievietes un aprūpētājas Eiropas Savienībā (īss izklāsts)
 22.Dzimumu līdztiesība un sieviešu iespēju palielināšana digitālajā laikmetā (īss izklāsts)
 23.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 24.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 25.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (729 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (2930 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika