Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 27 april 2016 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Welkomstwoord
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 5.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit: zie notulen
 7.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 8.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 10.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 12.Van de Raad ontvangen verdragsteksten: zie notulen
 13.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 14.Ingekomen stukken: zie notulen
 15.Regeling van de werkzaamheden
 16.Jaarverslag 2014 van de Europese Investeringsbank (debat)
 17.Kwijting 2014 (debat)
 18.Aanvallen op scholen en ziekenhuizen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (debat)
 19.Toegang van het publiek tot documenten in 2014 en 2015 (debat)
 20.De (grensoverschrijdende) bescherming van de belangen van kinderen in Europa (debat)
 21.Vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU (korte presentatie)
 22.Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk (korte presentatie)
 23.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (729 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2930 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid