Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 27 kwietnia 2016 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 3.Powitanie
 4.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 5.Weryfikacja mandatów: Patrz protokól
 6.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego: Patrz protokól
 7.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 8.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 9.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu): Patrz protokól
 10.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 11.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): patrz protokól
 12.Teksty porozumień przekazane przez Radę: patrz protokół
 13.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Porządek obrad
 16.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 (debata)
 17.Absolutorium za rok 2014 (debata)
 18.Ataki na szpitale i szkoły jako pogwałcenie międzynarodowego prawa humanitarnego (debata)
 19.Publiczny dostęp do dokumentów w latach 2014–2015 (debata)
 20.Transgraniczna ochrona dobra dziecka w Europie (debata)
 21.Kobiety wykonujące pracę domową i opiekuńczą w UE (krótka prezentacja)
 22.Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej (krótka prezentacja)
 23.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 25.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (729 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2930 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności