Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 27 aprilie 2016 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președinției
 3.Urări de bun venit
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 5.Verificarea prerogativelor: consultaţi procesul-verbal
 6.Cerere de ridicare a imunității parlamentare: consultaţi procesul-verbal
 7.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 8.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 12.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbal
 13.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 14.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Banca Europeană de Investiții - Raportul anual pentru 2014 (dezbatere)
 17.Descărcarea de gestiune 2014 (dezbatere)
 18.Atacurile împotriva spitalelor și a școlilor ca încălcări ale dreptului umanitar internațional (dezbatere)
 19.Accesul public la documente în anii 2014-2015 (dezbatere)
 20.Protejarea transfrontalieră a interesului superior al copilului în Europa (dezbatere)
 21.Lucrătoarele și îngrijitoarele la domiciliu în UE (prezentare succintă)
 22.Egalitatea de gen și capacitarea femeilor în era digitală (prezentare succintă)
 23.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 24.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 25.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (729 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2930 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate