Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 27. apríla 2016 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenie predsedníctva
 3.Oficiálne privítanie
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca: pozri zápisnicu
 6.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity: pozri zápisnicu
 7.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 8.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 10.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 11.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 12.Texty zmlúv poskytnutých Radou: pozri zápisnicu
 13.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Program práce
 16.Výročná správa Európskej investičnej banky za rok 2014 (rozprava)
 17.Absolutórium za rozpočtový rok 2014 (rozprava)
 18.Útoky na nemocnice a školy ako porušovanie medzinárodného humanitárneho práva (rozprava)
 19.Prístup verejnosti k dokumentom v rokoch 2014 – 2015 (rozprava)
 20.Ochrana najlepších záujmov dieťaťa (naprieč hranicami) v Európe (rozprava)
 21.Ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v EÚ (stručná prezentácia)
 22.Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v digitálnom veku (stručná prezentácia)
 23.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 24.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 25.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (729 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2930 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia