Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 27 april 2016 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Välkomsthälsning
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 5.Valprövning: se protokollet
 6.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 7.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 8.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Arbetsplan
 16.Europeiska investeringsbanken (EIB) - Årsrappport 2014 (debatt)
 17.Ansvarsfrihet för 2014 (debatt)
 18.Angrepp på sjukhus och skolor som kränkningar av internationell humanitär rätt (debatt)
 19.Allmänhetens tillgång till handlingar åren 2014−2015 (debatt)
 20.Att skydda barnets bästa (över gränserna) i Europa (debatt)
 21.Kvinnliga hushållsanställda och omsorgsgivare i privata hushåll inom EU (kortfattad redogörelse)
 22.Jämställdhet mellan kvinnor och män och ökat inflytande för kvinnor i den digitala tidsåldern (kortfattad redogörelse)
 23.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (729 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2930 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy