Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
2016. április 28., Csütörtök - BrüsszelLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Az EU és Törökország közötti megállapodás jogi vonatkozásai, demokratikus ellenőrzése és végrehajtása (vita)
 3.Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége - A vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatósága - A vasúti biztonság (vita)
 4.Szavazások órája
  4.1.Az EU és Grúzia közötti, közös légtérre vonatkozó megállapodás (Horvátország csatlakozása) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  4.2.Az EU és Izrael közötti Euromediterrán légi közlekedési megállapodás (Horvátország csatlakozása) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  4.3.A vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló egyezmény (Horvátország csatlakozása) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  4.4.Bolesław G. Piecha parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  4.5.A gyermek mindenek felett álló érdekének Európán átnyúló védelme az Európai Parlamenthez benyújtott petíciók alapján (B8-0487/2016)
  4.6.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelm a szociális jogok európai pillérének tárgyában
  4.7.Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  4.8.A vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatósága (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  4.9.A vasúti biztonság (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  4.10.A pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexek (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  4.11.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Bizottság és végrehajtó ügynökségek (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  4.12.2014. évi mentesítés: Az Európai Számvevőszék különjelentései a Bizottságról (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  4.13.2014. évi mentesítés: a 8., 9., 10. és 11. EFA (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  4.14.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  4.15.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Tanács és Tanács (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.16.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Bíróság (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.17.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Számvevőszék (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.18.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.19.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Régiók Bizottsága (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  4.20.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Külügyi Szolgálat (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.21.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai ombudsman (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.22.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai adatvédelmi biztos (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  4.23.2014. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  4.24.2014. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  4.25.2014. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  4.26.2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  4.27.2014. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  4.28.2014. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  4.29.2014. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  4.30.2014. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  4.31.2014. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  4.32.2014. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  4.33.2014. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  4.34.2014. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  4.35.2014. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  4.36.2014. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  4.37.2014. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  4.38.2014. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  4.39.2014. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  4.40.2014. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  4.41.2014. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  4.42.2014. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  4.43.2014. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  4.44.2014. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (AFE) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  4.45.2014. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  4.46.2014. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  4.47.2014. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (EU-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  4.48.2014. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  4.49.2014. évi mentesítés: EURATOM Ellátási Ügynökség (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  4.50.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  4.51.2014. évi mentesítés: Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  4.52.2014. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  4.53.2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  4.54.2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  4.55.2014. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  4.56.2014. évi mentesítés: ARTEMIS közös vállalkozás (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.57.2014. évi mentesítés: Tiszta Égbolt közös vállalkozás (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.58.2014. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.59.2014. évi mentesítés: ENIAC közös vállalkozás (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.60.2014. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.61.2014. évi mentesítés: az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.62.2014. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.63.2014. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.64.Európai Beruházási Bank (EBB ) – 2014. évi éves jelentés (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  4.65.Kórházak és iskolák elleni támadások – a nemzetközi humanitárius jog megsértése (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  4.66.A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés a 2014-2015. évben (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  4.67.Női háztartási alkalmazottak és gondozók az EU-ban (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  4.68.A nemek közti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
  5.1.Az EU és Grúzia közötti, közös légtérre vonatkozó megállapodás (Horvátország csatlakozása) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  5.2.Az EU és Izrael közötti Euromediterrán légi közlekedési megállapodás (Horvátország csatlakozása) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  5.3.A vámigazgatási szervek közötti kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről szóló egyezmény (Horvátország csatlakozása) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  5.4.Bolesław G. Piecha parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  5.5.A gyermek mindenek felett álló érdekének Európán átnyúló védelme az Európai Parlamenthez benyújtott petíciók alapján (B8-0487/2016)
  5.6.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelm a szociális jogok európai pillérének tárgyában
  5.7.Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  5.8.A vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatósága (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  5.9.A vasúti biztonság (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  5.10.A pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként használt indexek (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  5.11.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Bizottság és végrehajtó ügynökségek (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  5.12.2014. évi mentesítés: Az Európai Számvevőszék különjelentései a Bizottságról (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  5.13.2014. évi mentesítés: a 8., 9., 10. és 11. EFA (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  5.14.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  5.15.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Tanács és Tanács (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.16.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Bíróság (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.17.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Számvevőszék (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.18.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.19.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Régiók Bizottsága (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  5.20.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Külügyi Szolgálat (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.21.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai ombudsman (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.22.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai adatvédelmi biztos (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  5.23.2014. évi mentesítés: az uniós ügynökségek teljesítménye, pénzgazdálkodása és ellenőrzése (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  5.24.2014. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  5.25.2014. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  5.26.2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  5.27.2014. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  5.28.2014. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  5.29.2014. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  5.30.2014. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  5.31.2014. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBH) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  5.32.2014. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  5.33.2014. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (AEPC) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  5.34.2014. évi mentesítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  5.35.2014. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  5.36.2014. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  5.37.2014. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  5.38.2014. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  5.39.2014. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  5.40.2014. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  5.41.2014. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  5.42.2014. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  5.43.2014. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  5.44.2014. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (AFE) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  5.45.2014. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  5.46.2014. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  5.47.2014. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (EU-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  5.48.2014. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  5.49.2014. évi mentesítés: EURATOM Ellátási Ügynökség (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  5.50.2014. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  5.51.2014. évi mentesítés: Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  5.52.2014. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  5.53.2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  5.54.2014. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  5.55.2014. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  5.56.2014. évi mentesítés: ARTEMIS közös vállalkozás (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.57.2014. évi mentesítés: Tiszta Égbolt közös vállalkozás (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.58.2014. évi mentesítés: ECSEL közös vállalkozás (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.59.2014. évi mentesítés: ENIAC közös vállalkozás (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.60.2014. évi mentesítés: Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.61.2014. évi mentesítés: az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második közös vállalkozás (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.62.2014. évi mentesítés: Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.63.2014. évi mentesítés: SESAR közös vállalkozás (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.64.Európai Beruházási Bank (EBB ) – 2014. évi éves jelentés (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  5.65.Kórházak és iskolák elleni támadások – a nemzetközi humanitárius jog megsértése (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  5.66.A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés a 2014-2015. évben (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  5.67.Női háztartási alkalmazottak és gondozók az EU-ban (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  5.68.A nemek közti egyenlőség és a nők jogainak erősítése a digitális korban (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzőkönyvet
 7.Dokumentumok benyújtása: lásd a jegyzőkönyvet
 8.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok: lásd a jegyzőkönyvet
 9.Előirányzatok átcsoportosítása: lásd a jegyzőkönyvet
 10.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása: lásd a jegyzőkönyvet
 11.A következő ülések időpontjai: lásd a jegyzőkönyvet
 12.Az ülésszak megszakítása
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (9946 kb)
 
Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve
Lektorált változat (29444 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat