Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
Il-Ħamis, 28 ta' April 2016 - BrussellEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Aspetti ġuridiċi, kontroll demokratiku u implimentazzjoni tal-ftehim UE-Turkija (dibattitu)
 3.Aġenzija tal-UE għall-Ferroviji - L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea - Is-sikurezza ferrovjarja (dibattitu)
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  4.1.Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni UE-Ġeorġja (adeżjoni tal-Kroazja) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  4.2.Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni UE-Iżrael (adeżjoni tal-Kroazja) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  4.3.Konvenzjoni fuq assistenza reċiproka u kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet doganali (adeżjoni tal-Kroazja) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  4.4.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  4.5.Is-salvagwardja tal-aħjar interess tat-tfal madwar l-UE abbażi ta' petizzjonijiet indirizzati lill-Parlament Ewropew (B8-0487/2016)
  4.6.Talba għal konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rigward it-twaqqif ta' pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali
  4.7.Aġenzija tal-UE għall-Ferroviji (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  4.8.L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  4.9.Is-sikurezza ferrovjarja (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  4.10.L-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  4.11.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji Eżekuttivi (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  4.12.Kwittanza 2014: Rapporti Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-Kwittanza 2014 tal-Kummissjoni (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  4.13.Kwittanza 2014: it-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  4.14.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  4.15.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.16.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.17.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.18.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.19.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  4.20.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.21.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.22.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  4.23.Kwittanza 2014: Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  4.24.Kwittanza 2014: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  4.25.Kwittanza 2014: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  4.26.Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  4.27.Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  4.28.Kwittanza 2014: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  4.29.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  4.30.Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  4.31.Kwittanza 2014: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  4.32.Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  4.33.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  4.34.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  4.35.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  4.36.Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  4.37.Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  4.38.Kwittanza 2014 - L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  4.39.Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  4.40.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  4.41.Kwittanza 2014 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  4.42.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  4.43.Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  4.44.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  4.45.Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  4.46.Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  4.47.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (EU-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  4.48.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  4.49.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  4.50.Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  4.51.Kwittanza 2014: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  4.52.Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  4.53.Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  4.54.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  4.55.Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  4.56.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.57.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta Clean Sky (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.58.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.59.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.60.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.61.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.62.Kwittanza 2014 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.63.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.64.Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  4.65.Attakki fuq sptarijiet u skejjel bi ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  4.66.Aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2014-2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  4.67.Il-ħaddiema domestiċi nisa u n-nisa li jaħdmu fis-settur tal-kura fl-UE (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  4.68.L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 5.Spjegazzjonijiet tal-vot
  5.1.Ftehim dwar l-Ispazju Komuni tal-Avjazzjoni UE-Ġeorġja (adeżjoni tal-Kroazja) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  5.2.Ftehim Ewro-Mediterranju dwar l-Avjazzjoni UE-Iżrael (adeżjoni tal-Kroazja) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  5.3.Konvenzjoni fuq assistenza reċiproka u kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet doganali (adeżjoni tal-Kroazja) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  5.4.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  5.5.Is-salvagwardja tal-aħjar interess tat-tfal madwar l-UE abbażi ta' petizzjonijiet indirizzati lill-Parlament Ewropew (B8-0487/2016)
  5.6.Talba għal konsultazzjoni mal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rigward it-twaqqif ta' pilastru Ewropew tad-drittijiet soċjali
  5.7.Aġenzija tal-UE għall-Ferroviji (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  5.8.L-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fl-Unjoni Ewropea (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  5.9.Is-sikurezza ferrovjarja (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  5.10.L-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  5.11.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenziji Eżekuttivi (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  5.12.Kwittanza 2014: Rapporti Speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-Kwittanza 2014 tal-Kummissjoni (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  5.13.Kwittanza 2014: it-8, id-9, l-10 u l-11-il FEŻ (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  5.14.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  5.15.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.16.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.17.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.18.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.19.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  5.20.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.21.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.22.Kwittanza 2014: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  5.23.Kwittanza 2014: Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-aġenziji tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2014: prestazzjoni, ġestjoni finanzjarja u kontroll (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  5.24.Kwittanza 2014: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  5.25.Kwittanza 2014: L-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  5.26.Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  5.27.Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  5.28.Kwittanza 2014: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  5.29.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  5.30.Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  5.31.Kwittanza 2014: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  5.32.Kwittanza 2014: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  5.33.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  5.34.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  5.35.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  5.36.Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  5.37.Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  5.38.Kwittanza 2014 - L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  5.39.Kwittanza 2014: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  5.40.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  5.41.Kwittanza 2014 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  5.42.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  5.43.Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  5.44.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  5.45.Kwittanza 2014: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  5.46.Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  5.47.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (EU-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  5.48.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  5.49.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  5.50.Kwittanza 2014: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  5.51.Kwittanza 2014: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  5.52.Kwittanza 2014: L-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  5.53.Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  5.54.Kwittanza 2014: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  5.55.Kwittanza 2014: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  5.56.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.57.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta Clean Sky (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.58.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.59.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.60.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.61.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.62.Kwittanza 2014 - L-Impriża Konġunta għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.63.Kwittanza 2014: L-Impriża Konġunta SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.64.Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) - Rapport Annwali 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  5.65.Attakki fuq sptarijiet u skejjel bi ksur tad-dritt umanitarju internazzjonali (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  5.66.Aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2014-2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  5.67.Il-ħaddiema domestiċi nisa u n-nisa li jaħdmu fis-settur tal-kura fl-UE (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  5.68.L-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti ta' setgħa lin-nisa fl-era diġitali (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 6.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet għall-vot: ara l-Minuti
 7.Dokumenti mressqa: ara l-Minuti
 8.Deċiżjonijiet dwar ċertu dokumenti: ara l-minuti
 9.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet: ara l-Minuti
 10.Tressiq ta' testi adottati matul is-seduta attwali: ara l-Minuti
 11.Dati tas-seduti li jmiss: ara l-Minuti
 12.Interruzzjoni tas-sessjoni
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (9946 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (29444 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza