Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 28 april 2016 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Juridische aspecten, democratische controle en tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen de EU en Turkije (debat)
 3.Spoorwegbureau van de Europese Unie - Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie - Spoorwegveiligheid (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Georgië (toetreding van Kroatië) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  4.2.Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Israël (toetreding van Kroatië) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  4.3.Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (toetreding van Kroatië) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  4.4.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  4.5.Het veiligstellen van de belangen van het kind in de gehele EU op basis van verzoekschriften die gericht zijn aan het Europees Parlement (B8-0487/2016)
  4.6.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het opzetten van een Europese pijler van sociale rechten
  4.7.Spoorwegbureau van de Europese Unie (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  4.8.Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  4.9.Spoorwegveiligheid (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  4.10.Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  4.11.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  4.12.Kwijting 2014: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2014 (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  4.13.Kwijting 2014: 8e, 9e, 10e en 11e EOF (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  4.14.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Parlement (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  4.15.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.16.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Hof van Justitie (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.17.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Rekenkamer (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.18.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.19.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  4.20.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.21.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.22.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  4.23.Kwijting 2014: Prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  4.24.Kwijting 2014: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  4.25.Kwijting 2014: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec-bureau) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  4.26.Kwijting 2014: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  4.27.Kwijting 2014: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  4.28.Kwijting 2014: Europese Politieacademie (Cepol) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  4.29.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  4.30.Kwijting 2014: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  4.31.Kwijting 2014: Europese Bankautoriteit (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  4.32.Kwijting 2014: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  4.33.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  4.34.Kwijting 2014: Europees Milieuagentschap (EMA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  4.35.Kwijting 2014: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  4.36.Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  4.37.Kwijting 2014: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  4.38.Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  4.39.Kwijting 2014: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  4.40.Kwijting 2014: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  4.41.Kwijting 2014: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  4.42.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  4.43.Kwijting 2014: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  4.44.Kwijting 2014: Europees Spoorwegbureau (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  4.45.Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  4.46.Kwijting 2014: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  4.47.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  4.48.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  4.49.Kwijting 2014: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  4.50.Kwijting 2014: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  4.51.Kwijting 2014: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  4.52.Kwijting 2014: Europese Politiedienst (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  4.53.Kwijting 2014: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  4.54.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  4.55.Kwijting 2014: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  4.56.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.57.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.58.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.59.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.60.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.61.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.62.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.63.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.64.Jaarverslag 2014 van de Europese Investeringsbank (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  4.65.Aanvallen op scholen en ziekenhuizen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  4.66.Toegang van het publiek tot documenten in 2014 en 2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  4.67.Vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  4.68.Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 5.Stemverklaringen
  5.1.Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de EU en Georgië (toetreding van Kroatië) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  5.2.Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EU en Israël (toetreding van Kroatië) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  5.3.Overeenkomst inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (toetreding van Kroatië) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  5.4.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Bolesław G. Piecha (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  5.5.Het veiligstellen van de belangen van het kind in de gehele EU op basis van verzoekschriften die gericht zijn aan het Europees Parlement (B8-0487/2016)
  5.6.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het opzetten van een Europese pijler van sociale rechten
  5.7.Spoorwegbureau van de Europese Unie (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  5.8.Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  5.9.Spoorwegveiligheid (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  5.10.Indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  5.11.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Commissie en uitvoerende agentschappen (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  5.12.Kwijting 2014: Speciale verslagen van de Rekenkamer in het kader van de verlening van kwijting aan de Commissie voor het begrotingsjaar 2014 (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  5.13.Kwijting 2014: 8e, 9e, 10e en 11e EOF (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  5.14.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Parlement (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  5.15.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.16.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Hof van Justitie (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.17.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Rekenkamer (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.18.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europees Economisch en Sociaal Comité (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.19.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Comité van de Regio's (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  5.20.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Dienst voor extern optreden (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.21.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Ombudsman (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.22.Kwijting 2014: Algemene begroting van de EU – Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  5.23.Kwijting 2014: Prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de EU (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  5.24.Kwijting 2014: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  5.25.Kwijting 2014: Bureau van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (Berec-bureau) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  5.26.Kwijting 2014: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  5.27.Kwijting 2014: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  5.28.Kwijting 2014: Europese Politieacademie (Cepol) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  5.29.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  5.30.Kwijting 2014: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  5.31.Kwijting 2014: Europese Bankautoriteit (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  5.32.Kwijting 2014: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  5.33.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  5.34.Kwijting 2014: Europees Milieuagentschap (EMA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  5.35.Kwijting 2014: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  5.36.Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  5.37.Kwijting 2014: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  5.38.Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  5.39.Kwijting 2014: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  5.40.Kwijting 2014: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  5.41.Kwijting 2014: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  5.42.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  5.43.Kwijting 2014: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  5.44.Kwijting 2014: Europees Spoorwegbureau (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  5.45.Kwijting 2014: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  5.46.Kwijting 2014: Europese Stichting voor opleiding (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  5.47.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  5.48.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  5.49.Kwijting 2014: Voorzieningsagentschap van Euratom (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  5.50.Kwijting 2014: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  5.51.Kwijting 2014: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  5.52.Kwijting 2014: Europese Politiedienst (Europol) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  5.53.Kwijting 2014: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  5.54.Kwijting 2014: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  5.55.Kwijting 2014: Europees GNSS-Agentschap (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  5.56.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Artemis (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.57.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.58.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.59.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Eniac (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.60.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.61.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.62.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.63.Kwijting 2014: Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.64.Jaarverslag 2014 van de Europese Investeringsbank (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  5.65.Aanvallen op scholen en ziekenhuizen (schendingen van het internationaal humanitair recht) (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  5.66.Toegang van het publiek tot documenten in 2014 en 2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  5.67.Vrouwen die als huishoudelijk personeel en als verzorger werken in de EU (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  5.68.Gendergelijkheid en het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 6.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 7.Ingekomen stukken: zie notulen
 8.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 9.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 10.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 11.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 12.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (9946 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (29444 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid