Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 28. april 2016 - BruseljPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Pravni vidiki, demokratični nadzor in izvajanje sporazuma EU-Turčija (razprava)
 3.Agencija Evropske unije za železnice - Interoperabilnost železniškega sistema v Evropski uniji - Varnost na železnici (razprava)
 4.Čas glasovanja
  4.1.Sporazum o skupnem zračnem prostoru med EU in Gruzijo (pristop Hrvaške) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  4.2.Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Izraelom (pristop Hrvaške) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  4.3.Konvencija o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (pristop Hrvaške) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  4.4.Zahteva za odvzem imunitete Bolesławu G. Piechi (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  4.5.Varstvo interesov otroka v EU na podlagi peticij, ki so bile naslovljene na Evropski parlament (B8-0487/2016)
  4.6.Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o vzpostavitvi evropskega stebra socialnih pravic
  4.7.Agencija Evropske unije za železnice (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  4.8.Interoperabilnost železniškega sistema v Evropski uniji (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  4.9.Varnost na železnici (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  4.10.Indeksi, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  4.11.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  4.12.Razrešnica za leto 2014: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2014 (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  4.13.Razrešnica za leto 2014: 8., 9., 10. in 11. ERS (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  4.14.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  4.15.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.16.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Sodišče (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.17.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Računsko sodišče (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.18.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  4.19.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Odbor regij (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  4.20.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.21.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  4.22.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  4.23.Razrešnica za leto 2014: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij EU (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  4.24.Razrešnica za leto 2014: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  4.25.Razrešnica za leto 2014: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  4.26.Razrešnica za leto 2014: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  4.27.Razrešnica za leto 2014: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  4.28.Razrešnica za leto 2014: Evropska policijska akademija (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  4.29.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  4.30.Razrešnica za leto 2014: Evropski azilni podporni urad (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  4.31.Razrešnica za leto 2014: Evropski bančni organ (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  4.32.Razrešnica za leto 2014: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  4.33.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  4.34.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za okolje (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  4.35.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  4.36.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  4.37.Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  4.38.Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  4.39.Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  4.40.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za zdravila (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  4.41.Razrešnica za leto 2014 - Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  4.42.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  4.43.Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  4.44.Razrešnica za leto 2014: Evropska železniška agencija (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  4.45.Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  4.46.Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  4.47.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (EU-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  4.48.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  4.49.Razrešnica za leto 2014: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  4.50.Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  4.51.Razrešnica za leto 2014 - Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  4.52.Razrešnica za leto 2014: Evropski policijski urad (EUROPOL) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  4.53.Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  4.54.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  4.55.Razrešnica za leto 2014: Agencija za evropski GNSS (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  4.56.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.57.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje Čisto nebo (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.58.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.59.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.60.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.61.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.62.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ITER in razvoj fuzijske energije (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.63.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  4.64.Evropska investicijska banka (EIB) – letno poročilo 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  4.65.Napadi na bolnišnice in šole kot kršitve mednarodnega humanitarnega prava (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  4.66.Dostop javnosti do dokumentov v letih 2014 in 2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  4.67.Delavke v gospodinjstvu in negovalke v EU (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  4.68.Enakost spolov in krepitev vloge žensk v digitalni dobi (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 5.Obrazložitev glasovanja
  5.1.Sporazum o skupnem zračnem prostoru med EU in Gruzijo (pristop Hrvaške) (A8-0128/2016 - Francisco Assis)
  5.2.Evro-sredozemski letalski sporazum med EU in Izraelom (pristop Hrvaške) (A8-0129/2016 - Francisco Assis)
  5.3.Konvencija o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (pristop Hrvaške) (A8-0054/2016 - Liisa Jaakonsaari)
  5.4.Zahteva za odvzem imunitete Bolesławu G. Piechi (A8-0152/2016 - Gilles Lebreton)
  5.5.Varstvo interesov otroka v EU na podlagi peticij, ki so bile naslovljene na Evropski parlament (B8-0487/2016)
  5.6.Zahteva po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o vzpostavitvi evropskega stebra socialnih pravic
  5.7.Agencija Evropske unije za železnice (A8-0073/2016 - Roberts Zīle)
  5.8.Interoperabilnost železniškega sistema v Evropski uniji (A8-0071/2016 - Izaskun Bilbao Barandica)
  5.9.Varnost na železnici (A8-0056/2016 - Michael Cramer)
  5.10.Indeksi, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah (A8-0131/2015 - Cora van Nieuwenhuizen)
  5.11.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska komisija in izvajalske agencije (A8-0140/2016 - Martina Dlabajová)
  5.12.Razrešnica za leto 2014: posebna poročila Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2014 (A8-0127/2016 - Martina Dlabajová)
  5.13.Razrešnica za leto 2014: 8., 9., 10. in 11. ERS (A8-0137/2016 - Claudia Schmidt)
  5.14.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropski parlament (A8-0135/2016 - Markus Pieper)
  5.15.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski svet in Svet (A8-0101/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.16.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Sodišče (A8-0123/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.17.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Računsko sodišče (A8-0107/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.18.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor (A8-0111/2016 - Anders Primdahl Vistisen)
  5.19.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Odbor regij (A8-0132/2016 - Monica Macovei)
  5.20.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU – Evropska služba za zunanje delovanje (A8-0136/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.21.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski varuh človekovih pravic (A8-0121/2016 - Ryszard Czarnecki)
  5.22.Razrešnica za leto 2014: splošni proračun EU - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (A8-0109/2016 - Monica Macovei)
  5.23.Razrešnica za leto 2014: uspešnost, finančno upravljanje in nadzor agencij EU (A8-0080/2016 - Derek Vaughan)
  5.24.Razrešnica za leto 2014: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) (A8-0087/2016 - Derek Vaughan)
  5.25.Razrešnica za leto 2014: Urad Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) (A8-0093/2016 - Derek Vaughan)
  5.26.Razrešnica za leto 2014: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) (A8-0084/2016 - Derek Vaughan)
  5.27.Razrešnica za leto 2014: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) (A8-0082/2016 - Derek Vaughan)
  5.28.Razrešnica za leto 2014: Evropska policijska akademija (CEPOL) (A8-0088/2016 - Derek Vaughan)
  5.29.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) (A8-0095/2016 - Derek Vaughan)
  5.30.Razrešnica za leto 2014: Evropski azilni podporni urad (EASO) (A8-0133/2016 - Derek Vaughan)
  5.31.Razrešnica za leto 2014: Evropski bančni organ (EBA) (A8-0090/2016 - Derek Vaughan)
  5.32.Razrešnica za leto 2014: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (A8-0103/2016 - Derek Vaughan)
  5.33.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (A8-0118/2016 - Derek Vaughan)
  5.34.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za okolje (EEA) (A8-0100/2016 - Derek Vaughan)
  5.35.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za nadzor ribištva (EFCA) (A8-0104/2016 - Derek Vaughan)
  5.36.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) (A8-0086/2016 - Derek Vaughan)
  5.37.Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) (A8-0085/2016 - Derek Vaughan)
  5.38.Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) (A8-0091/2016 - Derek Vaughan)
  5.39.Razrešnica za leto 2014: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (A8-0117/2016 - Derek Vaughan)
  5.40.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za zdravila (EMA) (A8-0114/2016 - Derek Vaughan)
  5.41.Razrešnica za leto 2014 - Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) (A8-0105/2016 - Derek Vaughan)
  5.42.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA) (A8-0102/2016 - Derek Vaughan)
  5.43.Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA) (A8-0098/2016 - Derek Vaughan)
  5.44.Razrešnica za leto 2014: Evropska železniška agencija (ERA) (A8-0106/2016 - Derek Vaughan)
  5.45.Razrešnica za leto 2014: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) (A8-0096/2016 - Derek Vaughan)
  5.46.Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) (A8-0116/2016 - Derek Vaughan)
  5.47.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (EU-LISA) (A8-0124/2016 - Derek Vaughan)
  5.48.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (A8-0134/2016 - Derek Vaughan)
  5.49.Razrešnica za leto 2014: Agencija za oskrbo Euratom (ESA) (A8-0110/2016 - Derek Vaughan)
  5.50.Razrešnica za leto 2014: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) (A8-0120/2016 - Derek Vaughan)
  5.51.Razrešnica za leto 2014 - Urad za evropsko pravosodno sodelovanje (Eurojust) (A8-0099/2016 - Derek Vaughan)
  5.52.Razrešnica za leto 2014: Evropski policijski urad (EUROPOL) (A8-0122/2016 - Derek Vaughan)
  5.53.Razrešnica za leto 2014: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) (A8-0108/2016 - Derek Vaughan)
  5.54.Razrešnica za leto 2014: Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) (A8-0115/2016 - Derek Vaughan)
  5.55.Razrešnica za leto 2014: Agencija za evropski GNSS (GSA) (A8-0112/2016 - Derek Vaughan)
  5.56.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ARTEMIS (A8-0092/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.57.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje Čisto nebo (A8-0094/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.58.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ECSEL (A8-0119/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.59.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ENIAC (A8-0113/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.60.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik (A8-0083/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.61.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje za pobudo za inovativna zdravila 2 (IMI) (A8-0081/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.62.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje ITER in razvoj fuzijske energije (A8-0097/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.63.Razrešnica za leto 2014: Skupno podjetje SESAR (A8-0089/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  5.64.Evropska investicijska banka (EIB) – letno poročilo 2014 (A8-0050/2016 - Georgi Pirinski)
  5.65.Napadi na bolnišnice in šole kot kršitve mednarodnega humanitarnega prava (B8-0488/2016, B8-0488/2016, B8-0489/2016, B8-0490/2016, B8-0491/2016, B8-0492/2016, B8-0493/2016)
  5.66.Dostop javnosti do dokumentov v letih 2014 in 2015 (A8-0141/2016 - Laura Ferrara)
  5.67.Delavke v gospodinjstvu in negovalke v EU (A8-0053/2016 - Kostadinka Kuneva)
  5.68.Enakost spolov in krepitev vloge žensk v digitalni dobi (A8-0048/2016 - Terry Reintke)
 6.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 7.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 8.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 9.Prerazporeditev sredstev: glej zapisnik
 10.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: glej zapisnik
 11.Časovni razpored prihodnjih sej: glej zapisnik
 12.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (9946 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (29444 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov