Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 9. maj 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Déclaration du Président à l'occasion du 9 mai
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 4.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 5.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 7.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 9.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 136): se protokollen
 10.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78): se protokollen
 11.Modtagne dokumenter: se protokollen
 12.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 13.Reaktionen på Parlamentets beslutninger: se protokollen
 14.Arbejdsplan
 15.Samhørighedspolitik i EU's bjergområder - Nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020 - Fremskyndelse af gennemførelsen af samhørighedspolitikken (forhandling)
 16.Nord Stream 2-projektets konsekvenser for gasmarkedet i Central- og Østeuropa (forhandling)
 17.Sporbarhed for fiske- og akvakulturprodukter i restaurant- og detailhandelsektoren (forhandling)
 18.Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien - Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Liberia (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (480 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2116 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik