Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση του Προέδρου επ' ευκαιρία της 9ης Μαΐου
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 4.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 136 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Διάταξη των εργασιών
 15.Πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ - Νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής 2014-2020 - Επιτάχυνση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής (συζήτηση)
 16.Αντίκτυπος του έργου Nord Stream 2 στην αγορά φυσικού αερίου της περιφέρειας της Κεντροανατολικής Ευρώπης (συζήτηση)
 17.Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο (συζήτηση)
 18.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαυριτανίας: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή - Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας (συζήτηση)
 19.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 20.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (480 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2116 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου