Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Stenograma dezbaterilor
Luni, 9 mai 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația Președintelui cu ocazia zilei de 9 mai
 3.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare
 4.Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbal
 5.Componenţa grupurilor politice: a se vedea procesul-verbal
 6.Componenţa comisiilor şi a delegaţiilor: a se vedea procesul-verbal
 7.Acte delegate (articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 8.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură): a se vedea procesul-verbal
 9.Declarații scrise (articolul 136 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 10.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 11.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 13.Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbal
 14.Ordinea lucrărilor
 15.Politica de coeziune în regiunile montane ale UE - Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020 - Accelerarea implementării politicii de coeziune (dezbatere)
 16.Impactul proiectului Nord Stream 2 asupra pieței gazului din regiunea ECE (dezbatere)
 17.Trasabilitatea produselor pescărești și de acvacultură în restaurante și în comerțul cu amănuntul (dezbatere)
 18.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mauritania: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară - Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Liberia (dezbatere)
 19.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe: consultaţi procesul-verbal
 21.Ridicarea ședinței
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (480 kb)
 
Stenograma dezbaterilor
Ediţie revizuită (2116 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate