Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 9 maj 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen med anledning av den 9 maj
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 5.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 7.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 8.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Skriftliga förklaringar (artikel 136 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 13.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner: se protokollet
 14.Arbetsplan
 15.Sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner - Nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020 - Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (debatt)
 16.Konsekvenserna av Nord Stream 2 för gasmarknaden i den centrala och östeuropeiska regionen (debatt)
 17.Spårbarhet för fiskeri- och vattenbruksprodukter inom restaurang- och detaljhandelssektorn (debatt)
 18.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning - Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Liberia (debatt)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (480 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2116 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy