Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 10 mei 2016 - Straatsburg Herziene uitgave

7. Stemverklaringen
Video van de redevoeringen
Notulen
Juridische mededeling - Privacybeleid