Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 10 май 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Статут на пазарна икономика на Китай (разискване)
 3.Икономически растеж и младежка заетост (разискване)
 4.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 5.Промяна в дневния ред
 6.Време за гласуване
  6.1.Защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС (A8-0257/2015 - Heidi Hautala) (гласуване)
  6.2.Защита срещу дъмпингов внос от държави, които не са членки на ЕС (A8-0256/2015 - Heidi Hautala) (гласуване)
  6.3.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Либерия (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa) (гласуване)
  6.4.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавритания: възможности за риболов и финансово участие (A8-0147/2016 - Gabriel Mato) (гласуване)
  6.5.Гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между ЕС и Корея (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno) (гласуване)
  6.6.Нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić) (гласуване)
  6.7.Статистика относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции (A8-0227/2015 - Sven Giegold) (гласуване)
  6.8.Политика на сближаване в планинските райони на ЕС (A8-0074/2016 - Iliana Iotova) (гласуване)
 7.Обяснение на вот
  7.1.Защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС (A8-0257/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Защита срещу дъмпингов внос от държави, които не са членки на ЕС (A8-0256/2015 - Heidi Hautala)
  7.3.Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Либерия (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa)
  7.4.Споразумение за партньорство в областта на рибарството между ЕС и Мавритания: възможности за риболов и финансово участие (A8-0147/2016 - Gabriel Mato)
  7.5.Гражданска глобална навигационна спътникова система (ГНСС) между ЕС и Корея (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno)
  7.6.Нови инструменти за териториално развитие в рамките на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić)
  7.7.Статистика относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции (A8-0227/2015 - Sven Giegold)
  7.8.Политика на сближаване в планинските райони на ЕС (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)
 8.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж протоколите
 10.Текущи преговори относно първия преглед на програмата за икономически реформи за Гърция (разискване)
 11.Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси (разискване)
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.ЕС и Меркосур: пътят, по който трябва да се върви напред в рамките на търговските преговори по споразумението за асоцииране (разискване)
 14.Последващи действия и актуално състояние на Програмата до 2030 г. и целите за устойчиво развитие (разискване)
 15.Помощ от страна на ЕС за Ливан и Йордания с оглед на последиците от сирийската криза (разискване)
 16.Състав на комисиите: вж. протоколи
 17.Положението във Венецуела (разискване)
 18.Разселване и разрушения по Западния бряг, включително на проекти, финансирани от ЕС (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 20.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия
Правна информация - Политика за поверителност