Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Doslovný záznam ze zasedání
Úterý, 10. května 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Statut tržního hospodářství přiznaný Číně (rozprava)
 3.Hospodářský rust a zaměstnanost mladých lidí (rozprava)
 4.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 5.Změna pořadu jednání
 6.Hlasování
  6.1.Ochrana před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (A8-0257/2015 - Heidi Hautala) (hlasování)
  6.2.Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (A8-0256/2015 - Heidi Hautala) (hlasování)
  6.3.Dohoda mezi EU a Libérií o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa) (hlasování)
  6.4.Dohoda EU-Mauritánie o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (A8-0147/2016 - Gabriel Mato) (hlasování)
  6.5.Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) s Koreou (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno) (hlasování)
  6.6.Nové nástroje pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014-2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić) (hlasování)
  6.7.Statistika týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (A8-0227/2015 - Sven Giegold) (hlasování)
  6.8.Politika soudržnosti v horských regionech EU (A8-0074/2016 - Iliana Iotova) (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
  7.1.Ochrana před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (A8-0257/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (A8-0256/2015 - Heidi Hautala)
  7.3.Dohoda mezi EU a Libérií o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa)
  7.4.Dohoda EU-Mauritánie o partnerství v odvětví rybolovu: rybolovná práva a finanční příspěvek (A8-0147/2016 - Gabriel Mato)
  7.5.Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) s Koreou (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno)
  7.6.Nové nástroje pro územní rozvoj v rámci politiky soudržnosti pro období 2014-2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić)
  7.7.Statistika týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic (A8-0227/2015 - Sven Giegold)
  7.8.Politika soudržnosti v horských regionech EU (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání: viz zápis
 10.Probíhající jednání o prvním přezkumu ozdravného ekonomického programu pro Řecko (rozprava)
 11.Příprava Světového humanitárního summitu (rozprava)
 12.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 13.EU-Mercosur: Další postup v obchodních jednáních o dohodě o přidružení (rozprava)
 14.Sledování a současný stav Agendy pro rok 2030 a cílů udržitelného rozvoje (rozprava)
 15.Pomoc EU Libanonu a Jordánsku při zvládání dopadů syrské krize (rozprava)
 16.Členství ve výborech: viz zápis
 17.Situace ve Venezuele (rozprava)
 18.Vysídlování na západním břehu Jordánu a demolice, včetně těch, jež se týkají projektů financovaných z EU (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání: viz zápis
 20.Ukončení zasedání
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání
 
Doslovný záznam ze zasedání
Revidované vydání
Právní upozornění - Ochrana soukromí