Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 10. maj 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Kinas status som markedsøkonomi (forhandling)
 3.Økonomisk vækst og ungdomsbeskæftigelse (forhandling)
 4.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 5.Ændring af dagsordenen
 6.Afstemningstid
  6.1.Beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU (A8-0257/2015 - Heidi Hautala) (afstemning)
  6.2.Beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af EU (A8-0256/2015 - Heidi Hautala) (afstemning)
  6.3.Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Liberia (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa) (afstemning)
  6.4.Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien (A8-0147/2016 - Gabriel Mato) (afstemning)
  6.5.Samarbejdsaftale med Korea om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno) (afstemning)
  6.6.Nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić) (afstemning)
  6.7.Statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (A8-0227/2015 - Sven Giegold) (afstemning)
  6.8.Samhørighedspolitik i EU's bjergområder (A8-0074/2016 - Iliana Iotova) (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
  7.1.Beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU (A8-0257/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af EU (A8-0256/2015 - Heidi Hautala)
  7.3.Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Liberia (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa)
  7.4.Fiskerimuligheder og finansiel modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien (A8-0147/2016 - Gabriel Mato)
  7.5.Samarbejdsaftale med Korea om et civilt globalt satellitbaseret navigationssystem (GNSS) (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno)
  7.6.Nye territoriale udviklingsredskaber i samhørighedspolitikken 2014-2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić)
  7.7.Statistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer (A8-0227/2015 - Sven Giegold)
  7.8.Samhørighedspolitik i EU's bjergområder (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)
 8.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 9.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 10.Igangværende forhandlinger om den første gennemgang af det økonomiske tilpasningsprogram for Grækenland (forhandling)
 11.Forberedelse af det humanitære verdenstopmøde (forhandling)
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 13.EU-MERCOSUR: Den videre vej frem i handelsforhandlingerne i tilknytning til associeringsaftalen (forhandling)
 14.Opfølgning på og status for 2030-dagsordenen og de bæredygtige udviklingsmål (forhandling)
 15.EU-bistand til Libanon og Jordan til at håndtere følgerne af krisen i Syrien (forhandling)
 16.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 17.Situationen i Venezuela (forhandling)
 18.Fordrivelser og ødelæggelser på Vestbredden, også af EU-finansierede projekter (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave
 
Forhandlinger
Revideret udgave
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik