Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 10 Μαΐου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας (συζήτηση)
 3.Οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση των νέων (συζήτηση)
 4.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0257/2015 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  6.2.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0256/2015 - Heidi Hautala) (ψηφοφορία)
  6.3.Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa) (ψηφοφορία)
  6.4.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαυριτανίας: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (A8-0147/2016 - Gabriel Mato) (ψηφοφορία)
  6.5.Συμφωνία συνεργασίας όσον αφορά το μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) με την Κορέα (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno) (ψηφοφορία)
  6.6.Νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής 2014-2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić) (ψηφοφορία)
  6.7.Στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (A8-0227/2015 - Sven Giegold) (ψηφοφορία)
  6.8.Πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ (A8-0074/2016 - Iliana Iotova) (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
  7.1.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0257/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0256/2015 - Heidi Hautala)
  7.3.Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa)
  7.4.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Μαυριτανίας: αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή (A8-0147/2016 - Gabriel Mato)
  7.5.Συμφωνία συνεργασίας όσον αφορά το μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GNSS) με την Κορέα (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno)
  7.6.Νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής 2014-2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić)
  7.7.Στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (A8-0227/2015 - Sven Giegold)
  7.8.Πολιτική συνοχής στις ορεινές περιοχές της ΕΕ (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις για την πρώτη αναθεώρηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα (συζήτηση)
 11.Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής (συζήτηση)
 12.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.EΕ-Mercosur: Τα επόμενα βήματα στις εμπορικές διαπραγματεύσεις της συμφωνίας σύνδεσης (συζήτηση)
 14.Επακόλουθες ενέργειες και πορεία εξέλιξης των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (συζήτηση)
 15.Συνδρομή στον Λίβανο και την Ιορδανία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της συριακής κρίσης (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Κατάσταση στη Βενεζουέλα (συζήτηση)
 18.Εκτοπίσεις πληθυσμών και κατεδαφίσεις κτιρίων στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων και έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου