Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 10. mai 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Hiina turumajanduslik staatus (arutelu)
 3.Majanduskasv ja noorte tööhõive (arutelu)
 4.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 5.Päevakorra muutmine
 6.Hääletused
  6.1.Kaitse subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed (A8-0257/2015 - Heidi Hautala) (hääletus)
  6.2.Kaitse dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed (A8-0256/2015 - Heidi Hautala) (hääletus)
  6.3.ELi ja Libeeria vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa) (hääletus)
  6.4.ELi ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A8-0147/2016 - Gabriel Mato) (hääletus)
  6.5.Üemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Koreaga (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno) (hääletus)
  6.6.Uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić) (hääletus)
  6.7.Maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika (A8-0227/2015 - Sven Giegold) (hääletus)
  6.8.Ühtekuuluvuspoliitika ELi mägipiirkondades (A8-0074/2016 - Iliana Iotova) (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
  7.1.Kaitse subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed (A8-0257/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Kaitse dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed (A8-0256/2015 - Heidi Hautala)
  7.3.ELi ja Libeeria vaheline säästva kalapüügi partnerlusleping (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa)
  7.4.ELi ja Mauritaania vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (A8-0147/2016 - Gabriel Mato)
  7.5.Üemaailmset tsiviilotstarbelist satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) käsitlev koostööleping Koreaga (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno)
  7.6.Uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić)
  7.7.Maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute statistika (A8-0227/2015 - Sven Giegold)
  7.8.Ühtekuuluvuspoliitika ELi mägipiirkondades (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Käimasolevad läbirääkimised Kreeka majandusliku kohandamisprogrammi esimese läbivaatamise üle (arutelu)
 11.Ülemaailmse humanitaarabiteemalise tippkohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 12.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 13.EL ja MERCOSUR: edasised sammud assotsieerimislepingu kaubandusläbirääkimistes (arutelu)
 14.Säästva arengu tegevuskava 2030 ja säästva arengu eesmärkide järelmeetmed ja seis (arutelu)
 15.ELi abi Liibanonile ja Jordaaniale Süüria kriisi mõju leevendamiseks (arutelu)
 16.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 17.Olukord Venezuelas (arutelu)
 18.Ümberasustamine ja lammutamised Läänekaldal, sealhulgas ELi rahastatavad projektid (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon
 
Arutelud
Uuendatud versioon
Õigusteave - Privaatsuspoliitika