Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Diskusijos
Antradienis, 2016 m. gegužės 10 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Kinijos rinkos ekonomikos statusas (diskusijos)
 3.Ekonomikos augimas ir jaunimo užimtumas (diskusijos)
 4.Komitetų ir delegacijų sudėtis (žr. protokola)
 5.Darbotvarkės keitimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Apsauga nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (A8-0257/2015 - Heidi Hautala) (balsavimas)
  6.2.Apsauga nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (A8-0256/2015 - Heidi Hautala) (balsavimas)
  6.3.Europos Sąjungos ir Liberijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa) (balsavimas)
  6.4.Ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A8-0147/2016 - Gabriel Mato) (balsavimas)
  6.5.Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno) (balsavimas)
  6.6.Naujos teritorinio vystymosi priemonės 2014–2020 m. sanglaudos politikoje (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić) (balsavimas)
  6.7.Mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų statistika (A8-0227/2015 - Sven Giegold) (balsavimas)
  6.8.Sanglaudos politika ES kalnuotuose regionuose (A8-0074/2016 - Iliana Iotova) (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
  7.1.Apsauga nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (A8-0257/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Apsauga nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (A8-0256/2015 - Heidi Hautala)
  7.3.Europos Sąjungos ir Liberijos Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa)
  7.4.Ketveriems metams nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas (A8-0147/2016 - Gabriel Mato)
  7.5.Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos bendradarbiavimo susitarimas dėl civilinės pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno)
  7.6.Naujos teritorinio vystymosi priemonės 2014–2020 m. sanglaudos politikoje (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić)
  7.7.Mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų statistika (A8-0227/2015 - Sven Giegold)
  7.8.Sanglaudos politika ES kalnuotuose regionuose (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)
 8.Balsavimo ketinimai ir pataisymai (žr. protokolą)
 9.Ankstesnio posėdžio protokolų tvirtinimas (žr. protokolą)
 10.Šiuo metu vykstančios derybos dėl Graikijos makroekonominio koregavimo programos pirmosios peržiūros (diskusijos)
 11.Pasirengimas Pasaulio aukščiausiojo lygio susitikimui humanitariniais klausimais (diskusijos)
 12.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis) (žr. protokola)
 13.ES ir MERCOSUR: tolesni veiksmai asociacijos susitarimo derybose dėl prekybos (diskusijos)
 14.Tolesni veiksmai dėl Darbotvarkės iki 2030 m. ir darnaus vystymosi tikslų ir esama padėtis (diskusijos)
 15.ES pagalba Libanui ir Jordanijai susiduriant su Sirijos krizės padariniais (diskusijos)
 16.Komitetų sudėtis (žr. protokolą)
 17.Padėtis Venesueloje (diskusijos)
 18.Vakarų Krante vykstantis žmonių perkėlimas ir griovimas, įskaitant ES finansuojamų projektų griovimą (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 20.Posėdžio pabaiga
Diskusijos
Atnaujinta informacija
 
Diskusijos
Atnaujinta informacija
Teisinė informacija - Privatumo politika