Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Otrdiena, 2016. gada 10. maijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Ķīnas kā tirgus ekonomikas statuss (debates)
 3.Ekonomikas izaugsme un jaunatnes nodarbinātība (debates)
 4.Komiteju un delegāciju sastāvs (sk. protokolu)
 5.Darba kārtības grozījumi
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Aizsardzība pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (A8-0257/2015 - Heidi Hautala) (balsošana)
  6.2.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (A8-0256/2015 - Heidi Hautala) (balsošana)
  6.3.ES un Libērijas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa) (balsošana)
  6.4.ES un Mauritānijas partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (A8-0147/2016 - Gabriel Mato) (balsošana)
  6.5.Sadarbības nolīgums ar Koreju civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno) (balsošana)
  6.6.Jauni teritoriālās attīstības instrumenti 2014.–2020. gada kohēzijas politikā (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić) (balsošana)
  6.7.Statistika attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (A8-0227/2015 - Sven Giegold) (balsošana)
  6.8.Kohēzijas politika ES kalnu reģionos (A8-0074/2016 - Iliana Iotova) (balsošana)
 7.Balsojumu skaidrojumi
  7.1.Aizsardzība pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (A8-0257/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (A8-0256/2015 - Heidi Hautala)
  7.3.ES un Libērijas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa)
  7.4.ES un Mauritānijas partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums (A8-0147/2016 - Gabriel Mato)
  7.5.Sadarbības nolīgums ar Koreju civilās globālās navigācijas pavadoņu sistēmas (GNSS) jomā (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno)
  7.6.Jauni teritoriālās attīstības instrumenti 2014.–2020. gada kohēzijas politikā (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić)
  7.7.Statistika attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (A8-0227/2015 - Sven Giegold)
  7.8.Kohēzijas politika ES kalnu reģionos (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 10.Notiekošās sarunas par Grieķijai paredzētās ekonomikas korekciju programmas pirmo pārskatīšanu (debates)
 11.Gatavošanās pasaules humānās palīdzības samitam (debates)
 12.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 13.ES un Mercosur: turpmākie pasākumi tirdzniecības sarunās par asociācijas nolīgumu (debates)
 14.Turpmākie pasākumi un pašreizējais stāvoklis saistībā ar Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķiem (debates)
 15.ES palīdzība Libānai un Jordānijai Sīrijas krīzes radīto seku novēršanai (debates)
 16.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 17.Stāvoklis Venecuēlā (debates)
 18.Rietumkrastā notiekošā pārvietošana un demolēšana, kurā cietuši arī ES finansēti projekti (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 20.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija
 
Debates
Pārskatītā redakcija
Juridisks paziņojums - Privātuma politika