Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 10 mei 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.De markteconomiestatus van China (debat)
 3.Economische groei en jongerenwerkgelegenheid (debat)
 4.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 5.Wijziging agenda
 6.Stemmingen
  6.1.Bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU (A8-0257/2015 - Heidi Hautala) (stemming)
  6.2.Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (A8-0256/2015 - Heidi Hautala) (stemming)
  6.3.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en Liberia (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa) (stemming)
  6.4.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritanië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (A8-0147/2016 - Gabriel Mato) (stemming)
  6.5.Samenwerkingsovereenkomst met Korea betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno) (stemming)
  6.6.Nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić) (stemming)
  6.7.Statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen (A8-0227/2015 - Sven Giegold) (stemming)
  6.8.Het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU (A8-0074/2016 - Iliana Iotova) (stemming)
 7.Stemverklaringen
  7.1.Bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de EU (A8-0257/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (A8-0256/2015 - Heidi Hautala)
  7.3.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en Liberia (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa)
  7.4.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de EU en Mauritanië: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie (A8-0147/2016 - Gabriel Mato)
  7.5.Samenwerkingsovereenkomst met Korea betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno)
  7.6.Nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić)
  7.7.Statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen (A8-0227/2015 - Sven Giegold)
  7.8.Het cohesiebeleid in de berggebieden van de EU (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)
 8.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 10.Lopende onderhandelingen over de eerste herziening van het economisch aanpassingsprogramma voor Griekenland (debat)
 11.Voorbereiding van de wereldtop over humanitaire hulp (debat)
 12.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 13.EU-MERCOSUR: de volgende stappen in de handelsbesprekingen over de associatieovereenkomst (debat)
 14.Follow-up en stand van zaken van de Agenda 2030 en de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling (debat)
 15.EU-bijstand aan Libanon en Jordanië om de gevolgen van de Syrische crisis op te vangen (debat)
 16.Samenstelling commissies: zie notulen
 17.Situatie in Venezuela (debat)
 18.Ontruiming en sloop op de Westelijke Jordaanoever, onder meer van door de EU gefinancierde projecten (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave
Juridische mededeling - Privacybeleid