Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 10 maja 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Status gospodarki rynkowej Chin (debata)
 3.Wzrost gospodarczy a zatrudnienie ludzi młodych (debata)
 4.Skład komisji i delegacji: Patrz protokól
 5.Zmiana porządku obrad
 6.Głosowanie
  6.1.Ochrona przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE (A8-0257/2015 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  6.2.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE (A8-0256/2015 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  6.3.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów UE-Liberia (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa) (głosowanie)
  6.4.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów UE-Mauretania: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (A8-0147/2016 - Gabriel Mato) (głosowanie)
  6.5.Umowa z Koreą o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno) (głosowanie)
  6.6.Nowe narzędzia rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić) (głosowanie)
  6.7.Statystyki w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (A8-0227/2015 - Sven Giegold) (głosowanie)
  6.8.Polityka spójności w regionach górskich UE (A8-0074/2016 - Iliana Iotova) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  7.1.Ochrona przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE (A8-0257/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE (A8-0256/2015 - Heidi Hautala)
  7.3.Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów UE-Liberia (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa)
  7.4.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów UE-Mauretania: uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa (A8-0147/2016 - Gabriel Mato)
  7.5.Umowa z Koreą o współpracy w zakresie Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) do celów cywilnych (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno)
  7.6.Nowe narzędzia rozwoju terytorialnego w polityce spójności na lata 2014–2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić)
  7.7.Statystyki w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich (A8-0227/2015 - Sven Giegold)
  7.8.Polityka spójności w regionach górskich UE (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 9.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 10.Toczące się negocjacje w sprawie pierwszego przeglądu programu dostosowań gospodarczych dla Grecji (debata)
 11.Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego (debata)
 12.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 13.UE-Mercosur: kolejne etapy negocjacji handlowych dotyczących układu o stowarzyszeniu (debata)
 14.Działania następcze i stan obecny w związku z programem działań do roku 2030 i celami zrównoważonego rozwoju (debata)
 15.Pomoc UE dla Libanu i Jordanii w celu zaradzenia skutkom kryzysu syryjskiego (debata)
 16.Skład komisji: patrz protokół
 17.Sytuacja w Wenezueli (debata)
 18.Przypadki przesiedleń i niszczenia obiektów na Zachodnim Brzegu, w tym projektów finansowanych z funduszy UE (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona
 
Debaty
Wersja poprawiona
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności