Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 10 mai 2016 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Statutul de economie de piață al Chinei (dezbatere)
 3.Creșterea economică și locurile de muncă pentru tineri (dezbatere)
 4.Componența comisiilor și delegațiilor: consultaţi procesul-verbal
 5.Modificarea ordinii de zi
 6.Votare
  6.1.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE (A8-0257/2015 - Heidi Hautala) (vot)
  6.2.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale UE (A8-0256/2015 - Heidi Hautala) (vot)
  6.3.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Liberia (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa) (vot)
  6.4.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mauritania: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (A8-0147/2016 - Gabriel Mato) (vot)
  6.5.Acordul de cooperare cu Coreea privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno) (vot)
  6.6.Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić) (vot)
  6.7.Statisticile balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe (A8-0227/2015 - Sven Giegold) (vot)
  6.8.Politica de coeziune în regiunile montane ale UE (A8-0074/2016 - Iliana Iotova) (vot)
 7.Explicații privind votul
  7.1.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE (A8-0257/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale UE (A8-0256/2015 - Heidi Hautala)
  7.3.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Liberia (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa)
  7.4.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre UE și Mauritania: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară (A8-0147/2016 - Gabriel Mato)
  7.5.Acordul de cooperare cu Coreea privind sistemul global de navigație prin satelit de uz civil (GNSS) (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno)
  7.6.Noi instrumente de dezvoltare teritorială în politica de coeziune 2014-2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić)
  7.7.Statisticile balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe (A8-0227/2015 - Sven Giegold)
  7.8.Politica de coeziune în regiunile montane ale UE (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)
 8.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: a se vedea procesul-verbal
 10.Negocieri în curs privind prima reevaluare a programului de ajustare macroeconomică pentru Grecia (dezbatere)
 11.Pregătirea summit-ului mondial umanitar (dezbatere)
 12.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 13.UE-MERCOSUR: calea de urmat în negocierile comerciale din cadrul acordului de asociere (dezbatere)
 14.Acțiuni subsecvente și situația la zi a Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (dezbatere)
 15.Asistența UE acordată Libanului și Iordaniei pentru a face față efectelor crizei din Siria (dezbatere)
 16.Componenţa comisiilor: a se vedea procesul-verbal
 17.Situația din Venezuela (dezbatere)
 18.Strămutările și demolările din Cisiordania, inclusiv a unor proiecte finanțate de UE (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 20.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită
 
Dezbateri
Ediţie revizuită
Aviz juridic - Politica de confidențialitate