Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 10. mája 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Štatút trhového hospodárstva Číny (rozprava)
 3.Hospodársky rast a nezamestnanosť mladých (rozprava)
 4.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 5.Zmena programu schôdze
 6.Hlasovanie
  6.1.Ochrana pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (A8-0257/2015 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  6.2.Ochrana pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (A8-0256/2015 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  6.3.Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Libériou (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa) (hlasovanie)
  6.4.Dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi EÚ a Mauritániou: rybolovné možnosti a finančný príspevok (A8-0147/2016 - Gabriel Mato) (hlasovanie)
  6.5.Dohoda o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) s Kóreou (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno) (hlasovanie)
  6.6.Nové nástroje územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić) (hlasovanie)
  6.7.Štatistika v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (A8-0227/2015 - Sven Giegold) (hlasovanie)
  6.8.Politika súdržnosti v horských oblastiach EÚ (A8-0074/2016 - Iliana Iotova) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
  7.1.Ochrana pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (A8-0257/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Ochrana pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ (A8-0256/2015 - Heidi Hautala)
  7.3.Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Libériou (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa)
  7.4.Dohoda o partnerstve v odvetví rybárstva medzi EÚ a Mauritániou: rybolovné možnosti a finančný príspevok (A8-0147/2016 - Gabriel Mato)
  7.5.Dohoda o spolupráci na civilnom globálnom satelitnom navigačnom systéme (GNSS) s Kóreou (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno)
  7.6.Nové nástroje územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić)
  7.7.Štatistika v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií (A8-0227/2015 - Sven Giegold)
  7.8.Politika súdržnosti v horských oblastiach EÚ (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 10.Prebiehajúce rokovania o prvej revízii programu ekonomických úprav pre Grécko (rozprava)
 11.Príprava Svetového humanitárneho samitu (rozprava)
 12.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.EÚ – Mercosur: ďalší postup v obchodných rokovaniach v rámci dohody o pridružení (rozprava)
 14.Opatrenia v nadväznosti na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele udržateľného rozvoja a súčasný stav (rozprava)
 15.Pomoc EÚ Libanonu a Jordánsku pri zvládaní dosahu sýrskej krízy (rozprava)
 16.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 17.Situácia vo Venezuele (rozprava)
 18.Vysídľovanie a búranie v Predjordánsku vrátane projektov financovaných EÚ (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia