Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Torek, 10. maj 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Status tržnega gospodarstva Kitajske (razprava)
 3.Ekonomska rast in zaposlovanje mladih (razprava)
 4.Sestava odborov in delegacij: gl. zapisnik
 5.Sprememba dnevnega reda
 6.Čas glasovanja
  6.1.Zaščita proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU (A8-0257/2015 - Heidi Hautala) (glasovanje)
  6.2.Zaščita proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice EU (A8-0256/2015 - Heidi Hautala) (glasovanje)
  6.3.Partnerstvo o trajnostnem ribištvu med EU in Liberijo (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa) (glasovanje)
  6.4.Sporazum med EU in Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne možnosti in finančni prispevek (A8-0147/2016 - Gabriel Mato) (glasovanje)
  6.5.Sporazum o sodelovanju s Korejo na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno) (glasovanje)
  6.6.Nova orodja teritorialnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014–2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić) (glasovanje)
  6.7.Statistika Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb (A8-0227/2015 - Sven Giegold) (glasovanje)
  6.8.Kohezijska politika v gorskih regijah EU (A8-0074/2016 - Iliana Iotova) (glasovanje)
 7.Obrazložitev glasovanja
  7.1.Zaščita proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice EU (A8-0257/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Zaščita proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice EU (A8-0256/2015 - Heidi Hautala)
  7.3.Partnerstvo o trajnostnem ribištvu med EU in Liberijo (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa)
  7.4.Sporazum med EU in Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju: ribolovne možnosti in finančni prispevek (A8-0147/2016 - Gabriel Mato)
  7.5.Sporazum o sodelovanju s Korejo na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno)
  7.6.Nova orodja teritorialnega razvoja v kohezijski politiki za obdobje 2014–2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić)
  7.7.Statistika Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb (A8-0227/2015 - Sven Giegold)
  7.8.Kohezijska politika v gorskih regijah EU (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)
 8.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje: glej zapisnik
 10.Tekoča pogajanja o prvem pregledu programa ekonomske prilagoditve za Grčijo (razprava)
 11.Priprave na svetovni humanitarni vrh (razprava)
 12.Popravek (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 13.EU–Mercosur: nadaljnji koraki v trgovinskih pogajanjih v okviru pridružitvenega sporazuma (razprava)
 14.Nadaljnji koraki in trenutno stanje Agende 2030 ter ciljev trajnostnega razvoja (razprava)
 15.Pomoč EU Libanonu in Jordaniji za premostitev posledic sirske krize (razprava)
 16.Sestava odborov: glej zapisnik
 17.Razmere v Venezueli (razprava)
 18.Razselitev in uničenje na Zahodnem bregu, tudi projektov, ki jih financira EU (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje: glej zapisnik
 20.Zaključek seje
Razprave
Pregledana izdaja
 
Razprave
Pregledana izdaja
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov