Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 10 maj 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Kinas ställning som marknadsekonomi (debatt)
 3.Ekonomisk tillväxt och ungdomssysselsättning (debatt)
 4.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 5.Ändring av föredragningslistan
 6.Omröstning
  6.1.Skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU (A8-0257/2015 - Heidi Hautala) (omröstning)
  6.2.Skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i EU (A8-0256/2015 - Heidi Hautala) (omröstning)
  6.3.Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Liberia (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa) (omröstning)
  6.4.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A8-0147/2016 - Gabriel Mato) (omröstning)
  6.5.Samarbetsavtal med Korea om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno) (omröstning)
  6.6.Nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić) (omröstning)
  6.7.Statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (A8-0227/2015 - Sven Giegold) (omröstning)
  6.8.Sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner (A8-0074/2016 - Iliana Iotova) (omröstning)
 7.Röstförklaringar
  7.1.Skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU (A8-0257/2015 - Heidi Hautala)
  7.2.Skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i EU (A8-0256/2015 - Heidi Hautala)
  7.3.Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Liberia (A8-0142/2016 - Jarosław Wałęsa)
  7.4.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning (A8-0147/2016 - Gabriel Mato)
  7.5.Samarbetsavtal med Korea om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) (A8-0065/2016 - Gianluca Buonanno)
  7.6.Nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020 (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić)
  7.7.Statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar (A8-0227/2015 - Sven Giegold)
  7.8.Sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Pågående förhandlingar om den första utvärderingen av det ekonomiska anpassningsprogrammet för Grekland (debatt)
 11.Förberedelse av världstoppmötet om humanitära frågor (debatt)
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 13.EU–Mercosur: den fortsatta inriktningen för handelsförhandlingarna i samband med associeringsavtalet (debatt)
 14.Uppföljning och lägesbeskrivning av Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling (debatt)
 15.EU-stöd till Libanon och Jordanien för att hantera effekterna av krisen i Syrien (debatt)
 16.Utskottens sammansättning: se protokollet
 17.Situationen i Venezuela (debatt)
 18.Tvångsförflyttningar och rivningar på Västbanken, inklusive av EU-finansierade projekt (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga
 
Debatter
Reviderad upplaga
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy